Deniz Biyolojik Terimleri -K

K [son güncelleme 13 Mart 2008]
K (abbrev.) [Kelvin] Sıcaklık ölçeği. °K=°C+278.
KALKWASSER [kireçsuyu] ® Limewater.
KANKAVA [kankava] Ege ve Akdeniz?de süngerci teknelerinin kıç tarafından dışarı sarkıttıklar lastik ve demir tekerlekli olup arkasında bir ya da iki torbanın bulunduğu bir tür sürütme ağıdır.
KARENTEEN SEABREAM [?] ® Crenidens crenidens.
KATSUWONUS PELAMIS (SKIPJACK TUNA) [ton balığı, palamut, çizgiliton, çizgiliorkinoz balığı, yanlışlıka palamut] Yüzücü (pelajik) olup okyanusgöçerdir (okyanodromdur). 0-260 m derinliklerde rastlanır. Boyu TL=108 cm ve ağırlığı 35 kg olabilir. Ömrü 12 yıl kadardır. Balıkçılığı çok önemlidir. Suda yüzen çeşitli nesnelerle sürü oluşturma eğilimi vardır. Su yüzünde sıçrar. Yamyamlık yaygındır. Yumurtalarını batınlar halinde bırakır.
KEEL (BOTTOM OF THE VESSEL) [karina] Gemi ya da teknenin su kesiminin altında kalan ve suya bakan dış kısmı.
KEEL [omurga] ® Carina.
KEELED MULLET [bıldırcın kefal] ® Liza carinata.
KEEP AWAY [alarga] 1- Açıkta bekle, dur.
KEEP CLEAR [alarga] 2- Geminin açıkta durması.
KELP [laminarya] ® Laminaria.
KELVIN TEMPERATURE [Kelvin sıcaklığı] 1- Lord Kelvin'in Kelvin ölçeği olarak bilinen, sıcaklık dereceleri (0K = 0C + 278).
KELVIN TEMPERATURE [mutlak sıcaklık] 2- K= 0C + 273.
KEY [anahtar] Bir tür ya da türlerin tanımlanmasında kullanılan açıklamalı özellikler listesi. ® Identification key (Tanımlama anahtarı).
KEYSTONE SPECIES [kilit tür] Beslenme ağında kilit konumunda olan tür. Bu türün sistemde bulunmaması, ekosistemde diğer türlerin bulunmamasından çok daha büyük etki eder.
kHz (abbrev.) [kHz] Hz?in 1000 katı olan frekans birimi (1 kHz=1000 Hz).
KIDNEY [böbrek] Vücuttan sıvı atılması ve iyon dengesinin korunmasını sağlayan organ.
KILLIFISHES [dişlisazangiller] ® Cyprinodontidae.
-KINESIS (sofix) [-kinez] Bir uyarıcı sonucu oluşan hareket. Bu hareket uyarıcı kaynağa yönelik değildir.
KING OF HERRINGS [şerit, kurdele balığı, büyük kurdela balığı, kayış balığı] ® Regalecus glesne.
KINGDOM [alem] ® Regnum.
KINK [gamba almak] 1- Halat ya da zincirin kendi etrafında dönmesi, bükülmesi.
KINK [gamba, kamba, kamlama] 2- Dolaşmış halat.
KINOCILIUM [kinosil] İçkulaktan beyne uyarıcı sinyaller gönderen tüysü hücreler.
KITE [uçurtma] Trol ağının yukarıya doğru kaldırılması ya da balıkların ürkütülerek ağın ağzına yönlendirilmesi için kullanılan yalancı mantar yaka görevi yapan araç.
KITEFIN SHARK [küt burunlu köpekbalığı] ® Dalatias licha.
KLEIN'S SOLE [dil balığı] ® Synapturichthys kleinii.
KLEPTOPARASITISM [klepto-asalaklık, klepto-parazitizm] Besin çalma. Besin hırsızlığı.
kn (abbrev.) [kn, knot] ® Knot.
KNIFE-EDGE-SELECTION [bıçak ağzı seçme] Stok?a katılacak olup ilk avlanma yaşına (tc) eriştikten sonra çoğunluğun (%50<) kısa sürede av alanına göç ettiği türlerde elde edilen seçiciliğe verilen addır. Eğri bıçak ağzı gibi ( ò ) dik eğimlidir. ® Selection (seçme). ® Gill net selection (solungaç ağında seçme). ® Trawl net selection (trol ağında seçme).
KNIPOVIC [Nikolaj Michailovic Knipovic] Balıklar üzerinde de çalışan zoolog (1862-1939).
KNIPOWITSCHIA CAUCASICA (?) [kayabalığı, Kafkaskaya] Tabansaldır (demersaldir). Tatlı ve acısuya girer. Boyu TL=5 cm kadardır. 0-2 m derinliklerini seçer.
KNIPOWITSCHIA LONGECAUDATA (?) [?] Tabansaldır (demersaldir). Tatlısu ve acısuya girer. Boyu TL=5 cm olur. Sığ suda kum ve çayırlar üstünde bulunur.
KNOT [knot] Saatte 1 deniz miline (1852m) eşdeğer hız birimi.
KNOT DISEASE (PIMPLE DISEASE) [kabarcık hastalığı] Balık derisinde düğüm şeklinde küçük kabarcık (sivilce) oluşumu hastalığı. Sazan balığı Cyprinus carpio?da görülür.
KNOTLESS NET [düğümsüz ağ] Düğümü olmayan naylon ağ.
KNOTTED NET [düğümlü ağ] İpliğin düğümlenmesiyle yapılmış bilinen geleneksel ağdır.
KOFOID [Charles Atwood Kofoid] Birçok yeni türü tanımlayan ABD?li deniz biyoloğu ve okyanusbilimci (1865-1947).
KOSSWIG [Curt Kosswig] Curt Kosswig, (Berlin, 1903- Hamburg, 1982). II. Dünya Savaşında Nazi zulmünden kaçarak maceralı bir yolculuk sonrası 1937?de Türkiye?ye gelen ve eskiden Balta Liman?ında olan ?Hidrobiyoloji Enstitüsü?nü geliştiren Alman hayvanat bilimcidir. Türkiye?de balıkçılığın gelişmesine ve Anadolu faunasının tanınmasına önemli katkılar sağlamıştır. Soyu tükenen Anadolu panterinin Panthera pardus tulliana?nın doğada canlı fotoğrafını çekmiş ve Manyas Kuş Cenneti?ni eşi Leonere ile kurmuştur. Kelaynaklara sahip çıkmıştır. Türkiye'de bilime hizmet etmiş büyük bir bilimadamı ve doğa severdir. Türkiye?de 17 yıl kaldıktan sonra ülkesine dönmüş ve Hamburg Üniversitesi-Zooloji Enstitüsü ve Zooloji Müzesi Müdürlüğü?nü yapmıştır. Öğrenciler arasında, Hamburg Üniversitesi?nde genel zooloji derslerini çift elle bakışımlı ve hatasız çizdiği şekillerle anlatması ünlüdür. 1982?de Hamburg?da vefat etmiştir. Naşı İstanbul?a getirilerek Aşiyan?da eşinin yanında toprağa verilmiştir. Curt Kosswig Türkiye?de kaldığı sürede ?regressive? evrim (ters ya da geriye evrilme) üzerindeki çalışmasını yayınlamıştır (1949). Bu çalışmasını daha sonra yenilemiştir (1960). Temelde Mendel görüşlerine dayalı yürütüğü çalışmala-rının sonuçlarıyla mağara hayvanlarında gelişmeyen ya da kaybolan yapıları açıklamıştır. Lamarkçı olmadan zamanının genetik tekniklerini kullanması, çalışmasının saygınlığını artırmıştır. Görüşleri evrimin tek yönlülüğüne ters görünmekle birlikte Hamburg Hayvanat Müzesi ve Hayvanat Enstitüsü?nün üretken mağara balıkları bilimcileri arasında hala tartışılmaktadır.
k-SELECTION [k-seçim] Bir yaşam yönetimi şeklidir. Burada; yavaş gelişme, düşük ölüm oranı, geç olgunlaşma ve üreme, birbirini izleyen çoğalma ki bu bazen birkaç yıl arayla da olabilir, büyük boyluluk ve uzun yaşama şekli durağan çevre koşullarına uyum şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu türlerin populasyon büyüklüğü eğer belirli bir sınırın altına düşerse kendisini toparlayamaz hatta kaybolur. ® r-Seçim.
KURO-SHIO [Kuro-şiyo (Kuro-şio)] Japonca?da kara akıntı adını alan bu okyanus yüzeyi akıntısına Japon akıntısı da denmektedir. Büyük Okyanus?ta Filipinler?den Japonya?yanın doğusuna uzanan Kuzey Ekvator Akıntısı?nın uzantısıdır. Japonya'nın güney kıyıları boyunca bir kolu kuzeydoğuya akan, diğer kolu Japon denizine giren, koyu mavi renkte bir sıcak su (20-240C) akıntısı olan Kuro-şiyo?nun tuzluluğu 35.5 ppt olup görece yüksektir. Bu akıntı, kuzeye sıcak su taşıması yönüyle Atlas Okyanusu?ndaki Golf Stream sıcak su akıntısını andırır. Kuro-şiyo akıntısının genişliği yaklaşık 100 km, hızı 3-4 knot ve  taşıdığı su miktarı değişken olup 210 milyon m3/sec civarındadır.
kw (abbrev.) [kw] Güç birimi. 1 kw=1.36 HP.
 
 
 
 
 

Yukarı