Biyotop Akvaryumu Nedir

Biyotop Akvaryumu  nedir

Biyotop akvaryumları bir bölgenin doğal yaşam alanının olabildiğince taklit edildiği akvaryumlardır Bu akvaryumlarda seçilen bölgenin balıkları, bitkileri, su değerleri, dekorları, su hareketleri nitelik ve nicelik olarak bölgeye olabildiğince benzetilmeye çalışılır Bu benzetmeyi yaparken 2 husus çok iyi göz önünde bulundurulmalıdır 1si akvaryum gibi küçük bir hacime sahip olduğumuz, 2si ise aradağımız her şeyi bulamayacağımızdır Aynı bölgede bulunan av ve avcıyı yan yana koymak biyotop kurallarına uysa da doğa kurallarına uymayacak, avın; aklını, becerisini ve şansını kullanıp kaçma şansı kalmayacaktır Bir diğer durum da istediklerimize sahip olamamamızdır İstediğimiz bir bölgedeki istediğimiz bitki, taş, kum ve kütük parçalarına ulaşmak özellikle de ülkemiz şartlarında zordur Bu yüzden olabildiğince yerlerine benzer özellikte şeyler koymalıyız Bu konuyu en iyi örnekleyerek görebiliriz


1-Tanganyika Biyotopu:

Su değerleri; pH: 78-90, 12-20 dH, 24-28 C olmalıdır

Dekor seçimi bölgelere göre ayrılır Tanganyikada farklı bölgeler vardır Bütün, düz yapıda kayalardan oluşan bölge, yarıklı kayalardan oluşan bölge, dem oval kyalarda oluşan bölge, yarı kaya yarı kumluk, tam kumluk bölge ve boş salyangoz yatakları gibi Akvaryumun büyüklüğüne göre bu bölgelerden bir ya da birkaçı bulundurulabilir

Dekor olarak seçilen bölgeye uygun tipte kaya, irili ufaklı boş kabuklar ve ince kum gereklidir

Akıntı az miktarda su oldukça temiz, renksiz ve berrak olmalıdır

Tanganyika bitki bakımından zengin değildir Bu bölgenin bitkisi olarak vallisnerialar (sazlar) kullanılabilir Eğer biyotop kurallarını biraz çiğnemek istersek bu şartlara uyumlu java moss ve java fern gibi bitkilere de bakabiliriz

Balık olarak klasik tanganyika cichlidleri dışında Synodontis türleri (Synodontis petricola, ve Synodontis multipunctatus), Lamprichthys tanganicanus, Tetraodon mbu ve bölge omurgasızları gibi canlılara bakabiliriz Tanganyika çöpçüleri yavaş yavaş popülerleşse de diğer türlerin ülkemize gelmesi belki de uzun süreler alacaktır


Tropheus tankında olması gereken büyük oval iri kayaların üzerinden geçen Tropheus sürüsü Yüzeye yakın bu yerlerde Tropheuslar sürü halinde gün boyu bu taşların üzerinden yosun kazırlar


Yüzbinlerce salyangoz kabuğunun bulunduğu ölü salyangoz yatakları Brevis, ocellatus gibi türlere ev sahipliği yapmaktadır


Kimi zaman 50cm akvaryum derinliğinde bile su bulanıklığını farkediyoruz Oysa ki Tanganyika gölünde temiz ve berrak su nedeniyle görüş mesafesi çok fazladır

 

 

2-Malawi Biyotopu:

Su değerleri: pH 78-86, 6-10 dH, 23-28 C

Malawi gölü Tanganyikaya göre daha fazla cichlid türü barındırsa da daha fakir bir biyotopa sahiptir Bu yüzden de balıklarının çoğu birbirine büyük benzerlik gösterir Türlerin büyük çoğunlunu oluşturan Mbunalardır Mbuna kaya balığı demektir Bu balıklar gün boyu kayaların üzerindeki ve etrafındaki yosun, yosun içindeki küçük canlılar ve kubuklularla beslenirler Tüm malawi cichlidleri geniş yüzme alanı isterler Akvaryumları iri kayalardan oluşmalıdır

Bunun yanında bir diğer bölge ise kumluk bölgedir, bu bölge de sazlık ve sadece kumluk olarak ikiye ayrılır Yaprak cichlid gibi türler genellikle avlarını yakalamak için bu sazlarınarasında saklanırlar Yunus Cichlidler, Elektralar ve Venüstüs gibi balıklar ise açık su balıklarıdır açıklarda tamamen dibi kumluk alanlarda bulunurlar Ahli, lithobates gibi balıklar ise kayalık ile kumluk arası geçiş bölgelerinde bulunurlar Balık-bölge seçimleri uyumlu olmalı, tabanda ince taneli kum kullanılmalıdır Örneğin yunus cichlidi bol kayalık, üstelik de iri taneli kuma sahip bir ortama koymak yanlıştır

 

3-Güneydoğu Asya Biyotopu:

Su değerleri; pH 55-65, 0-4 dH, 27-29 C En görkemli biyotoplardan biridir Bol bitkili ve balıklı, çok az kaya olan veya kaya bulunmayan, yumuşak, asidik, kahverengi ve yüzey akıntısı olan suya sahip bir biyotoptur suyun akvaryumdan peatden (turba, torf) geçirilmesi iyi olur Bu bölgede yaşayan canlılar; betalar, guramiler, rasboralar, loachlar, kedibalıkları, halfbeakler, karidesler, yengeçler vbdir Bölgenin dağlık orman kesimlerinde ise su berraklaşır ve pHı 8e kadar çıkar Bu alanda da mevcut türlerin pek çoğuna ek olarak daniolar ve vantuzlu loachlar da yaşar Buradaki canlılar 4-8 arası değişen pHı tolere edebildikleri için beslenmesi de kolay canlılardır


Cryptocoryne, Nymphaea, Eleocharis türleri de bu sularda yaşadığı için kullanmak için elimizde eşsiz bir bitki yelpazesi bulunur Tabanda ince kum veya tercihen kil kullanılmalıdır Bu habitatlarda kütükler de yer almaktadır

 

Amazon Biyotopu

Amazon nehri biyotopu yapılması en zor biyotoptur Kollar boyunca berrak sudan, kahve rengini almış suya kadar pek çok nehir bulunur Ayrıca bu renk değişimi mevsimden mevsime de değişiklik gösterir
Kimi bölgeleri akıntılı, kimi kısımlar ise durgundur Işık genellikle su rengi ve/veya su üzwerindeki ağaçlarca kesilir Kesilmediği bölgelerde aşırı derecede bitki olur pH 45 ile 7 arasında değişirken su minarel bakımından zayıf (yumuşak) hümik asitler bakımından oldukça zengindir Sıcaklık 26-30 C derece arası değişiklik gösterir Discus, melek balıkları, çöpçüler, cüce cichlidler, vatozlar ve tetralar gibi çoğu ünlü balığa bu sular ev sahipliği yapar Aynı zamanda Echinodorus türleri, vallisnerialar, Cabomba, Myriophyllum gibi bitkiler de bu sularda yetişir

Bu biyotopu kurmadaki zorluktan birisi gerekli malzeme ve canlıların temin edilmesinin güçlüğü, bir diğeri ise mevsimsel değişimlerin taklit edilmesinin zorluğudur

 

Yukarı