Resif Akvaryumda Strontium Kullanımı

Mercanlar ve diğer her türlü kabuklu canlı mercan iskeletlerini ve kabuklarını oluşturabilmek için stronsiyum a gerek duyarlar. Bu canlılar iskelet sistemini oluşturan kabuk su yapıyı oluşturmak için gerek duydukları asıl element kalsiyum olmasına karşın, kalsiyumun kullanılabilmesi, yani kabuk veya mercan iskeleti haline dönüşebilmesi için gerekli en temel koşul strontium dur

Genel Özellikler
Yüksek konsantreli iyonik stronsiyum çözeltisi.
Aragonite mercan, istiridye ve diğer resif yapan omurgasızlar ile birleştirilmiştir, mineral iskelet maddesi gibi gizlenir.
Stronsiyum, balıkların iskeletlerinde daha da önemlisi aragonitte bulunur, mercanlar kurtlar, ve benzeri organizmalar gibi resif yapan deniz omurgasızları tarafından gizlenen mineraldir. Toplamda stronsiyum, aragonitin toplam kütlesinin %0.75 - 1.00'ini oluşturur. stronsiyumun diğer iyonları inorganik çökelti haline getirerek abiojenik aragonit oluşturduğunu göstermektedir.
Mercanların ve diğer resif yapan omurgasızların hızlı gelişim oranı, stronsiyum miktarı doğal deniz suyu konsantrasyonu ile aynı oranda elde edildiğinde, yaklaşık 8 ppm, sağlanır; bu element deniz ortamında önemlidir. Sudan çıkarılan stronsiyum, resif yapan canlıların yoğunluğuna, aydınlatma tipine ve diğer biyolojik, fiziksel ve kimyasal durumlara göre belirlenir; bu nedenle her akvaryumun farklı stronsiyum oranı takviyesi vardır.
Akvaryumdaki stronsiyum alımı belirlendiğinde  uygun dozu kolaylıkla hesaplanabilir. Uygun bazlık derecesine sahip (fazla değil) kaliteli tuz karışımı ile büyük, küçük ve eser elementlerin sabit iyon temeli sağlamak için ve doğal deniz suyu parametrelerini elde etmek için resif akvaryumunda kullanılması önerilir.
Sağlıklı, hızlı gelişen resif yapan omurgasızların bulunması için uygun fiziksel ve kimyasal koşulların sağlanması gerekir. Bu hedefe ulaşmak için ilk adım kalsiyum, magnezyum ve stronsiyum oranlarını doğal deniz suyu konsantrasyonlarıyla aynı seviyede tutmak ve baz oranını 7 - 12 dKH oranında tutmaktır.  Stronsiyum oranını 8 - 12 ppm aralığında elde etmek için 20 galon akvaryum suyuna her gün gerektiği gibi 5 ml (1 fincan)  ekleyin. Bu şekilde kullanıldığında, 250 ml sıvı, 3.750 L suda etkili olabilir.
 kullanmadan önce akvaryumdaki stronsiyum konsantrasyonunu uygun bir test kitiyle belirleyin. Strontium her bir ml'si, 3,785 L sudaki demir konsantrasyonunu Sr2+ 8 ppm artıracaktır.
Akvaryumdaki Sr2+ oranı ilk ölçüldüğünde 8 ppm altındaysa, istenen değere ulaşılana kadar 20 galona maksimum 10 ml oranında ürün ekleyin, daha sonra gerektiği şekilde günlük veya haftalık kullanın. Test kiti kullanmıyorsanız, uygun oranda Sr2+ sağlamak için iki günde 20 galon akvaryum suyuna 5 ml Strontion ekleyin.
Sr2+ seviyesini daima +/-2 ppm aralığında tutmaya çalışın. İstenilen Sr2+ elde edildiğinde  doz oranını belirlemek için, bir veya iki hafta süresince her gün aynı saatte Sr2+ miktarını ölçerek akvaryumunuzdaki günlük stronsiyum alımını [stronsiyum oranında düşüş] ölçün.
Stronsiyum bakımında günlük doz oranını belirlemek için (haftalık dozdan daha çok tercih edilir)Tüm akvaryumdaki su hacmini belirleyin; Sr2+ günlük düşüşünü 8'e bölün, sabit Sr2+ oranını elde etmek için gerekli olan dozajı bulmak için bulduğunuz değeri suyun hacmiyle çarpın.
Günlük kullanım, Sr2+ oranının ilk kullanımda aniden arttığı daha sonra yavaş yavaş azaldığı haftalık kullanıma göre daha sabit Sr2+ elde edilmesini sağlar (ve daha doğal ortam).

Yukarı