Deniz Suyu Özellikleri

deniz suyu nasıl olur - deniz suyu hakkında bilinmesi gerekenler;

Dünyadaki canlılığın oluşumunda yer alan denizler tüm elementleri her şeyi kapsarTuzlu suyun yoğunluğu tatlı sudan daha fazladır
Yüksek miktarda magnezyum tuzunun bulunmasından deniz suyunda acılık oluşmaktadır
Deniz suyunun donma noktası tatlı sudan daha düşüktür
100gr deniz suyunda ortalama olarak 35gr tuz vardır
Yüksek tuzluluk suyun fiziksel ve kimyasal yapısını değiştirir
Korrozyon yapıcı özelliği ile metal çerçeveli akvaryumlar tavsiye edilmez
Son derece kompleks bir yapıya sahip olan deniz suyu atmosferdeki tüm gazları içerir
Atmosferle devamlı temas halinde olan deniz suyu ile,atmosferin içerdiği gazlar arasında oluşan alış-verişolayından dolayı atmosferle denge durumuna geçer
Yapılan araştırmalar sonucunda deniz suyunda 90 kadar çözünmüş elementin mevcut olduğu saptanmıştır
Deniz suyunda gazların çözünürlüklerine basınç,sıcaklık, tuzluluk ve havanın nemi etki eder

1kg da bulunan kristalize tuzlar;
NaCl 2721
MgCl 381
MgSO4 166
CaSO4 126
K2SO4 086
CaCO3 012
MgBr2 008


Deniz suyunun pH sı 75-84 arasında değişirTüm okyanuslar için ortalama değer 78-83 türBu değere etki eden faktör CO2 dirBu değer akvaryumlarda 80-83 dereceleri arasında olmalıdır
Deniz suyunun doğal rengi mavidirSu aydınlatıcı ışınları eşit olmayan oranlarda soğurmaktadırKırmızı ışınlar ,mavi ışınlardan daha fazla soğurulduklarından şeffaf olan su mavi renkte görülür
Planktonlar ve asılı katı maddeler suyun doğal rengi olan maviyi bozup sarı-yeşil renge dönüştürebilirler
Deniz suyu çeşitli yapı ve boyutta askıda organik ve inorganik maddeleride içerir


Salinite ;

1kg deniz suyundaki karbonatın tamamının okside,bromür ve iyodürün klörüre dönüştürüldüğü zaman ve organik maddelerin tamamı okside olduğunda ortaya çıkan katı maddenin gram olarak miktarı salinite %0(Binde)ile gösterilirDeniz akvaryumları için standart ölçü % 022-% 024 türDenizlerdeki tuzluluk derecesi derinliklede ilgilidirEn yoğun sular derinlerde, daha az yoğunluktaki sular ise yüzeye yakın bölgelerdir

Sentetik tuzlar ;

Deniz suyunu suni tuzlar ve diğer oligo elementlerle elde etmek oldukça zordurDeniz akvaryumları için çeşitli firmaların sentetik olarak hazırlamış oldukları tuzlar piyasalardaki akvaryumcularda mevcutturTuz karışımları genelde birçok değişik markalarda bulunmasına rağmen hemen hemen hepsinden iyi sonuçlar alınabilirEn önemli ortak özellikleri içeriklerinde fosfat ve nitratın olmamasıdırSentetik deniz tuzlarının % 90'nında 11 temel iyon bulunmaktadırBu sentetik tuzlardan deniz suyunun kopyasını elde edebiliriz Bizim karışımımızdaki en önemli major elementler kalsiyum,magnezyum,potasyum,bi karbonat,bromid,bora d ve strontiumdurDeniz suyunda bulunan karbonat,bikarbonat ve borat iyonları pH tamponlama görevini üstlenmişlerdir Sentetik deniz tuzu kullanımında tuzun kalitesi kadar suyun kaliteside önemlidirEvlerde kullanılan musluk suyu deniz suyu hazırlamak için elverişli değildirMusluk sularında nitrat,fosfat,bol miktarda silisyum ve metal iyonlarına rastlanılmaktadır

Deniz Suyu Kimyası

Tuzluluk nedir?

Deniz suyunun tuzluluk yapısı 34.7 ortalama olarak litre başına düşen gram tuz tutarıdır. Okyanuslar içinde tuzluluk oranı büyük nehirlerin akış ve tatlı su girişlerinin ve yine suyun buharlaşma derecesine bağlı olarak, 34 ila 37 g / arasında değişir. Kapalı denizler Akdeniz (39g / l) veya Kızıl Deniz (/ l 41 g) gibi daha yüksek tuzluluk oranına sahiptir.

Deniz suyu yoğunluğu nedir ?

Yoğunluk bir litre suda gram ağırlığı olarak tanımlanır. Bu değerlerden akvaryumda kabul edilebilir değer 1022 ve 1026 g / şeklinde olup 25C sıcaklık ortalaması vardır. Yoğunluğun hacmi artan sıcaklık ile azalır.

Deniz suyu ana parametreleri nelerdir?

Parametre değerleri .......... ....... Deniz Akvaryumu Aralığı
pH 8.2 ............................ ................. ....8-8,5 8,5-8 ....
Tuzluluk g/l...............34-41 .................. 36 g / l
Yoğunluk--1022 ............... g/l.........1.020-1.026 yoğunluğu g / l
KH ............................ .............. 8 dKH 6-10 dKH
Oksijen mg/l.............5-7 .................. 5,5 mg / l
Kalsiyum mg/l..........380-480 ..................... 400 mg / l
Magnezyum mg/l.......1.200-1500 ............... 1285 mg / l
Stronsiyum mg/l...........6-12 ................ 80-10 mg / l
İyot ------------------------------------------------60 ppb
Amonyum 0.1 mg / l. .........< 0.1 mg / l
Nitrit-----0.1 mg/l .................... / L. ......< 0.1 mg / l 0,0001 mg nitrit
Nitrat----0-20 nitrat ..................... 0.1 mg / l
Fosfat/ L. .......< 0.1 mg / l 0.005 mg Fosfat
Demir----000006 mg/l...0 Demir, / l 00.001 mg
Silikat-----2 mg/l 2.7 mg 0.06 ila ..................... Silikat / l. ......< 2 mg / l
Bakır ..................... 0,00005 mg/l......0, 001 mg / l
Boro .......................... mg/l............10 4,4 mg / l

Deniz akvaryumunda kalsiyum düzeyleri ?

Mercan, yosun, yumuşakçalar ve kabuklular ve kalker iskeletli canlılar kalsiyum kullanır. Kalsiyum deniz suyunun en önemli bileşenlerinden biridir.

Deniz akvaryumu karbonat değerleri ?

Deniz suyunda ana kimyasal elementleri dengede tutarak inorganik formda öncelikle bulunur. Karbon dioksit (CO2), bikarbonat (HCO3-) ve karbonat (CO3 Bu bileşiklerin bileşimi deniz suyunun istikrarlı olması nedeniyle önemli bir rol oynar.

Bakteriyel nitrifikasyon tarafından üretilen asitleri nötralize etmek için canlı organizmalar tarafından atılan CO2 ve oluşacak pH değişikliklerini azaltarak stabil olarak pH / CO3 / HCO3-tamponlanır. Mercanlar, kabuklu deniz canlıları ve bazı alg türleri karbonat / bikarbonatI büyümeleri sırasında kullanılır. Böylece kalsiyum karbonat oluşur ve kalkerli iskelet inşaa edilir.

Deniz akvaryumu ve stronsiyum ?

Yoğun sert mercanların bulunduğu akvaryumlarda ve omurgasızlar için sürekli eksik değerin tamamlanması gerekir. Aşırı kullanılması iyot gibi elementlerde olduğu kadar problem yaratmaz. Sert mercanların büyümesinde rol oynar.

İyot değeri ve önemi ?

(0.06 mg / l) gibi çok az miktarda bulunması gerekir. Ancak kırmızı ve kahverengi alglerin gelişiminde ve kabuklu yaşamında koruyucu pigment oluşumu için önemlidir.

Magnezyum düzeyleri nelerdir?

Mercanların kalker iskeleti oluşturmasında karbonat ve kalsiyum arasında kimyasal denge sağlamak için esastır. Kalsiyum karbonat çökmelerini de engeller.

Deniz suyunda azot seviyeleri ?

Mercan resiflerinde nitrit, nitrat (/ l <0.1 mg)ve amonyakta azot bileşikleri çok düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadır. Yüksek azot konsantrasyonları mavi-yeşil alg oluşumunu tetikleyebilir.

KH /karbonat sertliği ?

Karbonat sertliği veya KH suda çözünmüş karbonat ve bikarbonat tuzların toplam içeriği genellikle Alman derecesi olarak ifade edilir. CaO o 17.8 mg/l de CaCO3. DH 1, 10 mg / l CaO veya CaCO3 / l 17,8 mg.ye karşılık gelir.

Katkı maddeleri ne işe yarar ?

Bir katkı maddesi bileşik artırmak veya akvaryum kararlığını sürdürmek yine daha fazla su parametresini korumak için kullanılan kimyasalların bir karışımıdır. Katı ve suda çözünmüş veya sıvı olabilir. Gelişi güzel veya tüketimi bilmeden kullanılması önerilmez.

pH nedir?

PH proton konsantrasyonunun logaritmasının eksi olarak tanımlanmasıdır. pH =- log [H +] Açıklayıcı olarak değeri tanımlayan üç pH aralığı vardır. 7 pH nötr pH değeridir. 7 pH değerinden az olan asitli su. 7 pH değerinden yüksek olan alkanitesi yüksek su. Deniz suyu pH değerininin temel yapısı 8.2 olarak kabul edilir. pH ölçeğine ana yapı olarak bakarsak; 8 pH değeri 7 Ph değerine göre on kat daha alkali su olduğunu düşünebilirsiniz.

Hangi faktörler deniz suyunda pH değerini etkiler ?

Deniz suyu pH değeri CO2 ve karbonat iyonları gibi birçok çözünmüş kimyasal türlere bağlıdır. Bikarbonat Ph üzerinde tampon etkisine sahiptir.

Karbonat/ Tampon nedir ?

Deniz suyunun pH değeri başlıca karbondioksit oranı (CO2) tarafından belirlenir. Bikarbonat (HCO3-) ve karbonat (CO3 =) aşağıdaki kimyasal reaksiyonlar tarafından yönetilir.

CO2 (g) + H2O <-----> H2CO3 (aq)
H2CO3 (aq) <-------> HCO3-(aq) + H + (aq)
HCO3- <------------> CO3=(aq) + H+(aq) <------------> HCO3-CO3 (aq) + H + (aq)

Deniz akvaryumlarında pH ve karbonat / bikarbonat arasındaki ilişki önemli bir bağlayıcı olacaktır. CO3 =, CO2 konsantrasyonuna sahip bir suyunuz varsa çok (% 0.6) düşük orandır. Bu oranda pH artar azalır yani salınım gerçekleşir. Eğer ilişki HCO3-/CO3 ise =, pH değeri dengeli azalır artar. Buna tamponlama denir.

Neden gün boyunca pH değişir ?

Akvaryumda gün boyunca fotosentez sırasında CO2 içeriği tüketilir. Bu farklılıklar yani CO2 tüketimi nedeniyle Ph değeri değişim gösterir. Canlıların solunumu sırasında CO2 üretimi vardır ama nispeten azdır. Akvaryum aydınlatması açıkken alg ve mercanlar( zooxanthellae) fotosentetik aktivitesi CO2 konsantrasyonunda ciddi bir düşüş ve pH değerinde hafif bir artışa neden olur. Aydınlatma kapandığında fotosentez durur ve CO2 miktarı artar. Akvaryumun pH değeri azalır. Bunun yanında birçok canlı organizmaların solunumu kapanır ve bu da etkili olur düşüş oranında.

Nasıl pH değerini en olumlu şekilde sabitleyebiliriz ?

Akvaryumda gün boyu sudaki CO2 içeriğinin değişikliği nedeniyle pH küçük dalgalanmalar gösterir. Yine zaman zaman nitrifikasyon bakterileri ürettikleri asitler nedeniyle pH değerinin azalma eğilimi göstermesine de sebeb olur. Bu nedenle pH değerindeki etkili bir düşüşü önlemek için doğru değerleri korumak adına karbonat sertliğini korumak önemlidir. Karbonat sertliği korumak için çeşitli katkı maddeleri kullanılarak yapılır.

Nasıl pH değerini yükseltebilirim ?

Akvaryumun pH yükseltmek için, bilinen katkı 5.1 veya 6:01 oranında bikarbonat / karbonat karışımından oluşan bir pH tamponlayıcısı kullanmaktır. PH?ı 8.2 değerine yakın tutmak için birkaç gün içinde artırılmalıdır yani ani yükseltmek zarar verir.

Neden günlük olarak bir akvaryumda KH azalır ?

Akvaryum içinde sürekli bir tüketim söz konusudur. Mercanlar ve Halimeda gibi mercan türleri ve yine kalkerli algler karbonatları tüketir KH bir azalma içine girer. Karbonat dKH / gün: 1.12--4.2 yüksek -----Düşük oran 0.35 ------

Önerilen KH değeri 7-10 dKH şeklindedir. Bazı akvaryumlarda tüketilen 4.2 dKH değerini günlük düşünürseniz?KH kontrolünün önemini pH değerini korumak adına daha iyi anlayabilirsiniz. Böyle yüksek tüketim olan akvaryumlarda bir kalsiyum reaktörü / karbonat ile karbonat sertliği korumak için tavsiye edilir.

Karbonat kalsiyum aşırı doygunluk olduğunda ne olur ?

Kalsiyum karbonat (CaCO3) kalsiyum / l ve karbonat 5 mg / l tatlı suda çabuk çözünür. Ancak, deniz suyu karbonat konsantrasyonu 106 mg / l ve 400 mg / l, 4 ila 5 kat daha fazla kalsiyum ve karbonatı teorik olarak bulundurması gerekir. Bu kalsiyum ve karbonat oluşumundaki zorluk diğer rakip iyonların çözünürlüğünü artıran deniz suyunun diğer bileşenlerinin, tuzlarının varlığı sebeb olur.

En önemli bilgi kısmı ise magnezyumun karbonat bileşiklerinin oluşumunda kalsiyum ile yarışıyor olmasıdır.

Nasıl KH / kalsiyum ve pH denklemini Çözerim ?

Bu denklem bilimsel anlaşılırlığı zor bir denklem olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden daha bilimsel yanıt için platform içerisinde sorularınıza yanıtlar şeklinde olursa daha anlaşılır olacaktır. Kısaca değinmek gerekirse;

1)Ca2 + (aq) + CO3 (aq) <---------> CaCO3 (lar)
2) Ca2 + (aq) + 2HCO3-(aq) <-------> Ca (HCO3) 2 (aq)
3) CO2 (g) + CaCO3 (s) + H2O <------------> Ca (HCO3) 2 (aq)

Denklem 1) Kalkerli yosun , abiyotik mercanlar, hem de akvaryumdaki kalsiyum karbonat oluşumundan sorumludur.

Denklem 2) Kalsiyum karbonatın oluşumu, öncelikle deniz suyunun yüksek kalsiyum içeriği sorumlusudur.

Denklem 3) Bir kalsiyum reaktörü olarak veya denizin sığ sularında CO2 etkisi ile kalsiyum karbonat erime oranı.

Ne eklersem dengeli bir su yapısı oluşur ?

Dengeli bir katkı kullanımı deniz suyunun iyonik dengesini etkilemez. Akvaryuma bu katkılar eklendiğinde deniz suyunun farklı tuzları bağıl oranını yani genel dengeyi ayakta tutar. Çok kalsiyum durumunda özellikle bu katkı maddelerini kullanmak önemlidir ve düzenli olarak kullanılır. Ana katkı maddeleri dengeli suyun kalsiyum ve KH değerini korumak için ana madde olarak 2 veya 3 bileşenin katkısı vardır. Ana katkılar daha çok bir resif akvaryumu için gereklidir. Kalsiyum karbonat, tercihen dengeli ya da dengesiz katkılar.

-Katkı magnezyum.
-Katkı İyot.
-Stronsiyum Katkısı.
-Katkı iz elementler .

Magnezyum karbonat ve kalsiyum için ne kadar önemli ?

Kalsiyum karbonat, kendiliğinden çökelti eğiliminde olacaktır. Karbonat iyonları yağış sırasında magnezyum ve stronsiyum kalsiyum ile yarışır. Düşük magnezyum konsantrasyonu durumunda iyonlarda çökelme yaşanır.

Kalsiyumun faydaları nelerdir ?

Kalsiyum suda doğrudan ve dolaylı olarak akvaryumun bikarbonat iyonlarına katkıda bulunuyor. Bu şekilde doğru kullanıldığında suyun kalsiyum ve karbonat sertlikleri doğru orantılanır. Birçok mercan türünün yaşamını sürdürmesi ve çoğalması için yukarda yazıldığı gibi önemli rol oynar. Dikkate alınacak diğer bir faktör yararlı kalsiyum iyonlarının yüksek pH, varlığı nedeniyle akvaryumda istenmeyen alg görünümünü azaltır.

Genel olarak sıralanan tüm bu su değerlerini bir bütün olarak ortaya çıkaran bileşenlerin akvaryum üzerinde kullanılması tamamen akvaryum şartlarına bağlı olarak belirlenir. Balık akvaryumlarında su değişimi olarak ilerlemek mümkünken reef kavramında ise reef akvaryumunun canlı yükü ve türler belirleyicidir. Tüketimin olmayacağı noktada yapılacak eklemeler veya katkıların tamponlanmasına yarayan eksik bir madde uğraşlarınızı boşa çıkaracaktır. Reef akvaryumu olsun, balık akvaryumu olsun test kitleri ile ölçüm yapmadan hiçbir katkı eklenmemelidir. Her akvarist kendi yaşadığı tecrübesi ve akvaryumunu tanımasıyla zaman içinde test kitlerine ihtiyacı azaltabilmektedir. Yine sık olarak yapılan bir hata ise reef kavramına hobiciler kendi akvaryumlarını tüketimi az ve ihtiyacı düşük 2 parça mercan türünü eklediklerinde reef kavramını işleterek tüm katkıları eklemeye çalışmaktalar. Bu durumlar suyun kararlılığını değil bozuk yapısının ortaya çıkmasına yol açar.

Yukarı