Deniz Akvaryum Balık Familyaları ; Angelfish

  Familya karakteristikleri:
Angel balıkları ve Butterfly balıklarının benzerliklerine rağmen birbirlerinden farklı iki grupturlar. Bu iki türün omurga yapıları birbirinden farklıdır, Angellar doğal ortamlarında 60cm e kadar büyüyebilirler. Bir çok tünün ergin ve jüvenil görünümleri birbirlerinden farklıdır. Özel yemleme huyu olan özellikle de sünger yiyen türleri beslemesi zordur. Rock beauty ,pomacantus imperator gibi türlerin sert tabiatlar?ndan dolayı kendinden küçüktürlerle aynı akvaryumda bakılmaz. Yumurta yayarak üreyen bu balıkların ev akvaryumlarında üretilmesi hemen hemen imkansızdır. Yavrularının da değişik planktonlara gereksinimleri vardır .
-
                 yemleme ve besleme :
angellar bitkisel ve hayvansal olmak üzere çeşitli bir menüye sahiptirler .Küçük hayvancıklar ,karides ve midyeler süngerler algler menülerinin değişik parçalarından bir kaçıdır . Akvaryum şartlarında bir çok türlerinin değişik isteklerinin (plankton, süngerler gibi) olması besleme sorunu yaratabilir. Yiyecekleri karides gibi etli yemler canlı kayaların üzerindeki organizmalarla beslenebilir.
-
              Akvaryum koşulları:
Bir çok Angel su koşullarına oldukça duyarlıdır.Bu koşullardaki olası sapmalar onlar için çok tehlikeli olabilir .Flame angel gibi bir kaç türünün dışında yeni başlayan ve yeterli uzman servisi almayanlara önerilmesi doğru olmaz .Yerel özelliklerini isteyen bu balıklar geniş yüzme alanları kayalıklar gibi istekleri dikkate alınanarak akvaryuma alınmalıdır .Ayrıca alınması düşünülen bir angel eğer reef akvaryumuna sahipseniz reef e uygun olup olmadığını dikkate almalısınız .
-

 

Bassletler/Dottybackler

 Familya karakteristikleri:
Grammidae familyası, Bassletler cüce Bassletler Royal Gramma, gibi türler akvaryumlarda başarıyla bakılabilirler. Bu balıkların bakımı oldukça kolaydır.kayalık dehlizleri seven bu balıkların royal gramma gibi türleri türdeşlerinden hoşlanmazlar ve genellikle tek olarak akvaryuma konulurlar . 
-
Pseudochromidae familyası Pygmy Basslet, Dottyback'ler Flash-back Gramma, Neon-back Gramma, Sunrise Dottyback gibi türlerden oluşur, Royal Gramma balığının karakteristik özellikleri Grammidae türlerine benzese de grammidaeler gibi karaiplerde değil indo-pasifik okyanusunda ve kızıl denizde bulunur.
-
                      yemleme ve besleme:
Doğada küçük kabuklularla ve planktonlarla beslenen bu balıklar ev akvaryumlarında donmuş ya da canlı yemlerle beslenebilirler bu türe ait bir çok balık tane yemleri sevmez.
-
                     akvaryum koşulları:
Türdeşlerine genellikle hoşgörüsüz davranırlar büyük ve bol kayalıklı akvaryumlarda ancak bir kaç adedi birarada beslenebilir .Beslenmesi kolay ve güzel görünümlü balıklardır.
-

 

Batfish

Familya karakteristikleri:
Batfish karakteristik tatlı su melek balıklarına benzeyen görünümleriyle diğer balıklardan kolayca ayrılır .çabuk büyüyen bu akvaryumlar özellikle aynı türden birkaç balıkla birlikte beslenecekse geniş bir akvaryuma gereksinim duyarlar.
-
                yemleme ve besleme:
yemlemesi özel istekleri olan canlı shirimplerden dolayı güçleşe bilir ticari yemlerle de beslenmesi mümkün olsada yeni başlayanlar için yemlemesi güç bir balıktır .
-
                      akvaryum koşulları:
Batfishler sakin ve barışçı balıklar olsalarda çabuk büyüdükleri göz önüne alınarak yeterli büyüklükteki akvaryumlarda ve benzer boydaki balıklarla birlikte beslenmesi daha doğru olur.
-

 

Blenny'ler

Familya karakteristikleri:
Fazla uzun olmayam bedenleri ve küt kafa yapıları bu türün belirleyici özelliklerinden dir. Erkekleri dişilerine oranla daha canlı renklere sahiptir ve akvaryumlardaki boyları 6 cm civarındadır .Kayalılklara saklanmayı sevdiğinden kayalıklı akvaryumlar küçük dehlizler isterler . yumurtalarını da bu dehlizlerde biriktirerek ürerler.
-
                        yemleme ve besleme:
Blennyler omnivor yani hem etçil hem otçul beslenirler .etli flake yemleri yerler.
-
                           Akvaryum koşulları:
Bazı blennyler agresive olabilirler Özellikle yerel türler alınırken diğerleri ile ve türdeşleri ile uyumu araştırılmalıdır.

 

 

Boxfish & Trunkfush

Familya karakteristikleri:
Bu balıklar kalın sert kemikli sert ve şişik vücütlarıyla dikkat çekerler bu özellikleri hızlı yüzmelerini engellese de kendilerini savunmaları için oldukça yararlıdır . Akvaryumda kavga ederlerse suya zehirli maddeler salgılıyabilirler.Alışık oldukları akvaryumda sorun çıkarmazlar.
-
              yemleme ve besleme:

Canlı yemleri severler.
-
               akvaryum koşulları:
Genellikle sakindirler,ama rahatsız edilmekten hoşlanmazlar cleaner goby gibi çevresinde gezebilecek aktif balıklara kızabilirler.

 

 

Butterflyfish

Familya karakteristikleri:
Butterfly'lar dar oval bir vucuda sahiptirler .Ağız bölümleri mercanların arasındaki yemlere uzanabilecek şekilde uzuncadır.Erkek ve dişiler arasında görüle bilir ayrıcalık yoktur üreme dönemlerinde dişinin yumurtakesesi biraz şişkince olur . angel'ler gibi yumurta yığarak ürerler. Yani akvaryumda üretilmesi çok zordur.Varyasyonlarına göre boyutları değişse de 12-20 cm civarında olurlar.
-
                yemleme ve besleme:
Türün çoğunluğu deniz yosunları , süngerler bazı mercanlar ve küçük hayvanlarla beslenir.Özellikle küçükken bir çok çeşit yeme gereksinim duyarlar.
-
                 akvaryum koşulları:
Angelfish'ler gibi bu balıklar da yeni başlayanlar için oldukça zor balıklardır .Sudaki değişikliklere çok duyarlıdırlar ve ufak sapmalar bile onlar için tehlikeli olabilir .Yem seçicilikleri de göz önüne alınırsa ilk beslemeye başladığınız tür bu olmamalı.Küçük balıkların yetişkinlerine göre akvaryuma daha kolay adapte oldukları görülür. 
-
.

Cardinalfish

 Familya karakteristikleri:
Cardinalfish'ler geceye özgü balıklardır gündüzleri mercanlar arasında saklanıp gece ortaya çıkarlar Boylarına geniş ağız ve gözleri vardır.Akvaryumda 7 cm civarında boya ulaşırlar.Ağızdan yavru verirler.Sırtlarında iki yüzgeçleri vardır.
-
              yemleme ve besleme:
Cardinalfishler canlı ve diğer bütün yemleri yiyebilirler ancak pul yemlerden pek hoşlanmazlar.Geceleri ortaya çıktıkları unutulmazsa yemlenmeleri kolaydır..
-
            akvaryum koşulları:
Oldukça dayanıklıdırlar ve beslenmeleri kolaydır .Yenibaşlayanlar için iyi bir seçimdirler .
-
 

Clownfish

Familya karakteristikler:
Anemon balıkları (Clownfish) Deniz akvaryumlarının en karakteristik balıklarındandır .Komik görünüş ve yüzüşlerinden dolayı palyaço ;anemonlarla simbiyotik (orrtak yaşar)ilişkisinden dolayı anemon balıkları olarak adlandırılırlar Anemonların zehirli dokungaçlarından zarar görmezler aksine onları bir yatak gibi kullanırlar .Ev akvaryumlarında ender de olsa yavru alındığı görülmüştür..
-
            yemleme ve besleme:
Yemlenmeleri oldukça kolaydır Hemen her türlü yeme gelirler.
-
             akvaryum koşulları:
Anemonlarla birlikte bakıldığı akvaryumlarda oldukça kolaydır .Bazen ke türdeşlerine karşı agresif olabilirler.
--
 

Dragonetler & Mandarinfishler

Familya karakteristikleri:
Bu balıklar akvaryumun dibine yalın yerlerde yüzerler.Geldikleri bölgelerin zemin rengine uygun renk ve desenleri düşmanlarından korunmaları ve avlarından saklanmaları için çok elverişlidir.Erkekleri dişilerinden daha canlı renklere ve daha uzun anal yüzgece sahip olurlar.Akvaryumda 10cm civarında boya ulaşırlar
-
yemleme ve besleme:
Bu balıkların özel bir beslenme biçimine gereksinimleri vardır.Doğada tuzlusu kabukluları ,mikro organizmalar ,karidesler gibi canlılarla beslenirler.Akvaryumun micro organizmalar yönünden zengin olması,canlı kurtçuklarla beslenmesi gerekir.
       Akvaryum koşulları:
Mandarin balıkları sakin ve sessiz hayvanlardır ve fazla haraketli komşulardan hoşlanmazlar .Özel beslenme gereksinimleri onları yeni başlayanlar için uygun olmaktan çıkarmaktadır .Genellikle ölüm nedenleri iyi beslenememesidir.
-
 

Goby'ler

Familya karakteristikleri:
Uzunlamasına vucut yapıları küt kafaları olan bu balıklar görünüm olarak blenny'leri andırırlar.Saklanmak için kumlu zemine çukurlar açıp kendilerine yuva yaparlar.Genellikle 3cm civarında bir boya ulaşırlar.
-
yemleme ve besleme:
Goby'ler etoburdurlar ve canlı yemler ,ince kıyılmış karideslerle beslenebilirler.
-
Akvaryum koşulları:
Sakin bir balıktır omurgasızlarla da soru çıkarmaz hatta neon goby gibi türleri temizleyici olarak diğer balıklara hizmet verirler.
-
 

Puffer'lar

Familya karakteristikleri:
Şişkin vucutlu bu balıklar tipik bir görüntü sergilerler.Uzamış kemikleri ön diş görevini görür.Bu türlerin etleri zehirlidir. 
-
yemleme ve besleme:
etli yemlerle beslenirler. 
-
Akvaryum koşulları:
Bir çok türü diğer balıklara karşı hoşgörülü olsalar da agresif olabilirler ve omurgasızlarla bir arada barındırılamazlar.
-
 

Surgeon'lar & Tang'ler

Familya karakteristikleri:
Bu türler oval yanal olarak basık bir vucut yapısına sahiptirler.Keskin sırt dikenleri vardır.
-
yemleme ve besleme:
Bu balıkların beslenmesi bitkisel yemlere dayanır. Algler ve benzeri yeşillikler ister.Bitkisel pul yemler yiyebilir.
Akvaryum koşulları:
Bu balık genellikle agresif değildir ama akvaryuma yeni türdeşleri eklendiğinde -akvaryum yeterince geniş değilse , özellikle-yeni genellere kötü davranabilirler .Ne yazık ki bu seçkin türün üyelerinin oodinium ve beyaz benek hastalığına yakalanma olasılıkları yüksektir.Düzenli su koşulları ve yeterli beslenme bu olasılığı azaltacaktır. FONT
-
 

Snapper'ler

Familya karakteristikleri:
Snapper familyasının bir çok türü geldikleri bölgelerde yenmek amaçlı tutulan balıklardır .Yaşlandıkça parlak renklerini yitiren bu balıklar 25cm ve daha büyük boylara ulaşabilirler.
-
yemleme ve besleme:
Küçük balıklar karidesler ve omurgasızlar gibi etli yemlerle beslenirler. 
-
Akvaryum koşulları:
Boyutları ve yırtıcılığı nedeniyle kendinden küçük türlerle bakılmaz.
-
 

Trigger'lar

Familya karakteristikleri:
Trigger'lar adlarını tetiğe benzeyen kitlenmeleri ve sırt yüzgeçlerinin açılmasından alırlar.Bu balıklar sırt ve anal yüzgeçlerinin yapısı nedeniyle dalgalar yaparak yüzerler ve çok iyi yüzücüler sayılmazlar. Dışarıya doğru çıkık ve keskin dişleriyle omurgasızlara zarar verdiklerinden reef tanklarına uygun değillerdir.
-
yemleme ve besleme:
Trigger'lar pul,kurutulmuş ve canlı yemlerle beslenebilirler.Dipte yaşayan türleri urşinler deniz yıldızlarıyla beslenirken orta ve üst katmanlarda yaşayan türler karidesler ve yeşillikler yiyeceklerdir .
-
Akvaryum koşulları:
Bu balıklar diğer türlere karşı toleranlı değillerdir .Reef akvaryumlarına uygun olmayan bu balıklar türdeş balıkların yaşatıldığı akvaryumlarda bakılmalıdırlar.
Bu balıklar diğer türlere karşı toleranlı değillerdir .Reef akvaryumlarına uygun olmayan bu balıklar türdeş balıkların yaşatıldığı akvaryumlarda bakılmalıdırlar.
-
 

Wrasse'ler

Familya karakteristikleri:
Wrasse'ler genellikle silindirik bir bedene sahiptirler.Gruptaki cinsel dağılıma göre cinsiyet değiştirebilirler.
-
yemleme ve besleme:
Beslenme alışkanlıkların değişiklik gösterse de tane yemler etli yemler kıyılmış karidesler ve canlı yemleri severek tüketirler .
-
Akvaryum koşulları:
Kendilerini kuma gömüp dinlenmeyi sevdiklerinden yeterli kumluk bölgeler isterler .Ayrıca çok haraketli olan bu balıklar Mandarinler gibi sakinlikten hoşlanan balıkları rahatsız edebilirler

 

Yukarı