Kırmızı Deniz Yıldızı


Kırmızı rengi ile oldukça ilgi çeker. Ege ve Akdeniz'de bol miktarda bulunurlar. Kayalarda yaşarlar ve mikroorganizmalarla beslenirler. Resif uyumludurlar fakat tropik sıcakları tolere edemezler bu nedenle güçlü soğutuculara ihtiyaç duyarlar. Sıcaklık 22C dereceyi geçmemelidir. Bakımı çok zordur ancak Akdeniz akvaryumu yaparsak bol canlı kaya ve güçlü soğutucu ile yaşatılabilir.

Balıklar (Pisces) poikloterm olan, neredeyse sadece suda yaşayan ve solungaçları ile solunum yapan, soğuk kanlı, yürekleri çift gözlü, çoğunun vücudu pullu, genellikle yumurta ile üreyen omurgalı hayvanlardır Bazı türler canlı doğurarak ürer (lepistes, kılıçkuyruk, moly, endlers vs) Örneğin tatlı su balıklarından Lepistes'in (Poecilia reticulata) yumurtaları anne karnında çatlar ve canlı doğum gerçekleşir Çiklet balığı türlerinde ise kuluçka süresi dişinin ağzında gerçekleşir Ağzında yumurtaları çeviren, mantarlaşmasını engelleyen dişi yumurtalar çatlayana hatta yavrular serbestçe yüzmeye başlayana kadar onları ağzındaki kesesinde korur
Bulunmuş olan en eski balık fosilleri 500 milyon yaşındadır Günümüzün balıkları kıkırdaklı balıklar (Chondrichthyes) ve kemikli balıklar (Osteichthyes) olarak ikiye ayrılırlar Bunlar gibi diğer iki grubu oluşturmuş olan Placodermi (Zırhlı balıklar) ve Acanthodii (dikenli köpek balıkları)'nın nesilleri 300-400 milyon yıl evvel tamamen tükenmiştir
Bir kulakcık ve karıncıktan meydana gelen yüreklerinde daima kirli kan bulunur Yürekten çıkan kirli kan solungaçlarda temizlendiğinden, vücutta temiz kan dolaşır Ağızdan alınan su, solungaçlardan dışarı atılırken suda çözülmüş oksijen, osmozla kana verilir Bu arada suda bulunan besinler ise yutulur Köpek balıklarında su hem ağızdan hem de ilk solungaç yarığından alınır Tuzlu su balıkları su içtikleri halde, tatlı su balıkları su içmezler Gerekli su ihtiyaçlarını solungaç zarlarından osmozla alırlar Deniz balıkları içtikleri suyun tuzunu böbrekle değil, solungaçları ile ayırır Balıklarda göğüs ve karın yüzgeçleri çift, sırt, kuyruk ve anal yüzgeçleri tektir Tek yüzgeçler nadiren birden fazla olsalar da simetrik çiftler meydana getirmezler
Uçan balıklar çok gelişmiş olan göğüs yüzgeçlerini açarak bir-iki dakika su üstünde uçabilirler Yaşadığı yerlerde su kuruduğu zaman balçığa gömülüp akciğer solunumu yapabilen, sürünerek gölden göle geçebilen, kısa bir süre havada uçabilen, elektrik ve ışık üretebilen çeşitli balık türleri mevcuttur Balıkların pulları birbirleri üzerine kiremit gibi dizilmiş, kemiksi, kaygan ve antiseptiktir Antiseptik mukus salgısı, üzerine yapışan bakteri ve sporları yok eder
Balıkların harekette önemli rol oynayan değişik kuyruk tipleri mevcuttur Çatallanmış kuyruk tipine ?difiserk?, çatallı olup eşit parçalı olana ?homoserk?, köpek balıklarında olduğu gibi çatalları eş olmayan kuyruk tipine de ?heteroserk? denir
Balıklar omurgalı canlılar içerisinde sayıca en fazla olanıdır Çalışmalarda balık türünün 40000 kadar olduğu söylenmektedir
Balıkların günümüzde sportif ve akvaryumdaki değeri yanında büyük bir protein kaynağı olması ticari değerini arttırmaktadır Balıkların yeryüzündeki dağılımları o kadar geniştir ki, Antartika sularında, sıcak tropikal sularda, acı sularda, tatlı sularda, ışığın ulaştığı dağ derelerinde veya insanların henüz ulaşamadığı oldukça derin ve karanlık sularda yaşayabilmektedir Üç türlü beslenme görülür: Herbivor (otçul), karnivor (etçil) ve omnivor (hem et hem de bitkisel besin yiyenler) Yalnız çenelerinde değil, bütün ağız boşluklarında ve yutaklarında sıralanış ve şekil olarak birbirinden farklı birçok diş bulunur Bu genelde beslenme şekillerine göredir Bazılarında farinks (yutak) dişleri gelişmiştir Yalnız Mersin balıklarında ve Demetsolungaçlılarda diş bulunmaz.

Yukarı