Akvaryum Suyu Değişir mi

Akvaryumda su değişimi gereklimi, akvaryum suyunun ne kadarı değişmeli, akvaryum için hangi su kullanılmalı sıkça sorulan sorular arasındadır.

Nötr suyun pH(asit ve alkali) derecesi 7 dir.pH derecesi 7 den aşağı düştükçe asit oranı,yukarıya çıktıkça da alkali oranı artar.Fazla asitli ve alkali sular kadar nötr sularda balıklar için uygun değildir.

Akvaryum suyunda bir miktar mineral bulunması gerekmektedir.

gH bakımından balıklar 5-12 derece arasından hoşlanırlar.Bununla beraber her balığın doğal ortam su değerleri farklıdır,buna dikkat ederek uygun değerler oluşturulmalıdır.

Akvaryumlarda şehir suyu kullanmak klorlanmış olan bu suyun balıklara zarar vermesine neden olur.Bunu önlemek için suyu 1-2 gün dinlendirmek gerekir.Yeterli zamanınız yoksa suyu kaynatmakta aynı etkiyi yapacaktır.

Akvaryumun derinliği ve su miktarı balıkların sayı ve büyüklükleriyle orantılı olmalıdır.Dar su alanı olan akvaryumlarda balıklar oksijensiz kalabilirler.Bu gibi durumlarda balıklar su yüzeyine toplanırlar.Genelde 2.5 cm lik bir balığa 150 cm² su yüzeyi hesaplanır.Balığın kendisini rahat hissetmesi için 5 cm lik bir balığa 1.5 lt lik su gerekir.
Akvaryumlarda oksijen dengesini sağlamak için bir dereceye kadar bitkilerden yararlanılabilir.Yeteri kadar bitkilendirilmiş bir akvaryum oksijen bakımından zengindir ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.Bitkiler ancak yeterli ışık alırlarsa oksijen verirler,yeteri kadar ışıklandırılmamış akvaryum bitkileri karbındioksit salacakları için balıklarınız tehlikede olabilirler,sürekli yetersiz ışıkta kalan bitkiler çürüme yapacak bunun sonucuda akvaryum suyu balıklarınız için zehirli bir ortam haline gelecektir.Akvaryumunuza bitkiler vasıtası ile oksijen sağlamayı düşünüyorsanız bitkiler hakkında yeterli bilgiye sahip olmanız gerekmektedir.

Balık sayısı,akvaryumun hacmi,ışıklandırma ve bitkilendirme iyi yapılmış ise ayrıca bir oksijen sağlayıcısına gerek yoktur.Bu saydıklarımız eksik ise bir hava motoruna ihtiyacınız var demektir.

Salinite (Tuzluluk)
Salinite kelimesinin sözlük manası tuzluluk olmasına rağmen burada bahsedilen maddeler su içinde çözünmüş kimyasal tuzlardır. Salinite ölçekleri GH ve KH değerleriyle birlikte sodyum tuzlarını da tespit ederler. Özellikle tuzlu su akvaryumlarında suyun salinite değerini bilmek son derece önemlidir. Tatlı su akvaryumlarında pH, GH ve KH yeterlidir.
Salinite genellikle özel gravite değerleri cinsinden ifade edilir, yani ölçülen sıvının ağırlığının eşit hacimdeki saf su ağırlığına oranı gibi. Su ısındığında genleştiğinde referans noktası olarak 15C kullanılır. Salinite bir hidrometre vasıtasıyla ölçülür.

GH (Suyun genel sertliği)
Genel sertlik su içinde çözünmüş magnezyum ve kalsiyum iyonlarının konsantrasyonlarına denir. Balıkların sert yada yumuşak su sevdikleri söylendiğinde bahsedilen değer GH değeridir (KH değil).
GH, KH ve pH su kimyasının bermuda şeytan üçgenini oluştururlar. Hepsi farklı gibi gözükseler de birbirleriyle ilginç bağlantıları olduğundan birini etkilemeden diğerini değiştirmek mümkün olmamaktadır. Bu sebepledir ki akvaryum hobisine yeni başlayanlara çok gerekli olmadıkça bu özelliklerle oynamamaları tavsiye edilir.
Su sertliği denen kavram aşağıda bahsedilen kavramlardan oluşmaktadır. dH birimi ?degree hardness? kelimesinin kısaltmasıdır ve sertlik derecesi anlamına gelir, ppm birim ?parts per million? kelimesinin kısaltmasıdır ve bir milyon içinde bulunan parçacıklar yada kısımlar manasına gelir, mg/L değerine çok yakindir. 1 dH 17.8 ppm ye eşittir. Bir çok test kit'i su içindeki kalsiyum karbonat değerini ölçer. Her ne kadar su sertliğinin yalnızca bu elementten oluşmadığı bilinse de genel kaide olarak kabul edilmektedir.

0 ? 4 dH, 0 ? 70 ppm : çok yumuşak

4 ? 8 dH, 70 ? 140 ppm : yumuşak

8 ? 12 dH, 140 ? 210 ppm : orta sert

12 ? 18 dH, 210 ? 320 ppm : oldukça sert

18 ? 30 dH, 320 ? 530 ppm : sert

daha yüksek : adeta sudan bir kayadır (Malawi gölü)

Hava motorlarının sağladığı oksijenin suda en kısa sürede erimesi için hava taşı kullanmanızda fayda vardır.Hava taşları hava kabarcıklarını ince partiküller halinde akvaryuma bırakırlar ve oksijenin en kısa sürede erimesini sağlarlar.

Filtreli havalandırma yapacaksanız,akvaryum zemininde biriken pislik ve yem artıklarının yaratacağı zehirli karbondioksit birikimlerindende kurtulmuş olursunuz.

Akvaryumunuza yeterli oksijeni sağlamanız balıklarınızın sağlıklı yaşamasını ve daha fazla balık barındırmanızı sağlar.Ancak akvaryumunuzu gelişi güzel bir yığın balıkla doldurmak estetiği ve toplum psikolojisini bozar.

Sertlik yapan tuzlar: Kalsiyum ve magnezyum tuzları
Suda çözünmüş çeşitli tuzlar arasında magnezyum ve kalsiyum tuzları suyun toplam sertliğini oluştururlar. Suda en çok bulunan sertlik yapıcı bileşikler genelde kalsiyum bikarbonat [Ca(HCO3)2] ve kalsiyum sülfattır [CaSO4]. Kalsiyum ve magnezyum tuzlarının çok bulunduğu sular sert, az oldukları sular ise yumuşak olarak nitelendirilir. Sertliğin ölçüm birimi olan 1° GH litrede 10 mg kalsiyum veya magnezyum oksite karşılık gelir. (Ca: Kalsiyum, Mg: Magnezyum, Na: Sodyum, P: Potasyum)

pH (Suyun genel asitlik toplamı)

pH suyun asidik, bazik yada natürel olup olmadığını gösterir. 1 ile 14 arasında değişen bir skalada 7 natürel, 7 nin alti asidik ve 7 nin üstü bazik yada alkalin olarak adlandırılır. Deprem ölçen Richter ölçeğindeki gibi pH skalasında log aritmiktir. Yani 5.5 lik bir pH değeri 6.5 lik bir pH değerinde 10 kere daha asidiktir. Bu sebeple pH değerini çok azda olsa aniden değiştirmek suyun kimyasal özelliklerinde çok fazla farklılıklar yaratmak manasına gelebilir.
Akvaryum severler için pH'in iki özelliği önem taşır. Birincisi pH değerindeki ani ve hızlı değişimler balıklar için son derece sakıncalıdır ve mutlaka önlenmelidir. pH değerini günde 0.3 birimden fazla değiştirmenin balıklar üzerinde olumsuz etkisi olduğu bilinmektedir. Bu sebeple akvaryumunuzun pH değerini mutlaka sabit tutmaya çalışmanız gerekmektedir. İkincisi ise daha öncede bahsedildiği gibi beslemekte olduğunuz balıkların alışık oldukları pH değerini mutlaka bilmelisiniz.
Bir çok balık alışık oldukları pH değerlerinden daha yüksek yada daha düşük değerlere zamanla alışır. Eğer suyunuzun pH değeri 6.5 ? 7.5 aralığında ise oldukça fazla balık türünü problemsize besleyebilirsiniz.
Akvaryumda balık bakimi için kesinlikle bilinmesi zorunlu bir konudur.Unutulmamalıdır ki her su ;su değildir! Balıkların su içinde yasayabilmeleri için suyun belli derecede genel asitlik oranının beslediğiniz baliğin yasama ortamına uygun olması gerekir.Akvaryumcudan aldığım balık iki gün sonra öldüğün cevabi : % 70 PH dir.Balık yasadığı su içinde belli derece asitlilik gerektiren bir ortamda bulunmalıdır.Her balık ayni asitlik derecesinde yasamaz.Örneğin canlı doğuranlar ailesinden olan ( Lepistes) Poecilia reticulata'nin Ph si 6-8,5 arasında olurken Orta Afrika Cichlidlerinde (Cichlidae) - Kırmızı Mücevher Cichlid (Hemichromis guttatus) Ph 'si 6,5-7,5 dir.
Daha da anlaşılır olursa... Cin Halk Cumhuriyeti deniz kıyısında bulunan su genel asitlik derecesi, Amazon'da bulunan akarsularda ki su genel asitlik derecesi farlıdır. Sizin çeşme suyundaki suyun Ph derecesine çok farklıdır.Suda ne kadar çok asitik madde varsa, pH değeri de o kadar düşer.Akvaryumda hızlı Ph değişimleri balıklarınızın hayatini tehlikeye atar.Peki ne yapmalıyız ki ph derecesi yasadığımız baliğin yaşamını tehlikeye atmasın.Akvaryum balıkları için özel akvaryum laboratuarı aliniz.En son çıkan modelleri elektroniktir,biz elektronik ph ölçer makinesini tavsiye ederiz. Temiz,güvenilir,ve çabuk. Tatlı su balıkları genelde 7 Ph derecesinde tutulurlarsa uzun yıllar akvaryumunuzda yasayabilir. Dünyada bu Ph 7 değeri hemen hemen tüm tatlı su balıkları için geçerlidir.

Yukarı