Balıklarda Mukoza Tabakası

Balıklarda Mukoza
Balıkların vücutları oldukça dayanıklı bir tabaka ile kaplanmıştır. Bu tabaka alt ve üst olmak
üzere iki kısımdan oluşur. Üst deri içerisinde mukus salgılayan çok sayıda bez bulunmaktadır.
Mukus kaygan ya da yapışkan bir yapıda olup, balığın su içerisinde hızlı hareketini sağlar. Bu
sırada sürtünmeyi en alt düzeye indirir. Mukusun bir başka özeliği de hayvanı hastalık yapan
organizmalara karşı korur. Balıklarda üst deride keratinimsi bir tabaka mevcuttur. Bu tabaka
suyun vücuda girmesini engeller, balığın vücudundaki iç basınç ile dış ortam basıncının
dengelenmesini sağlar. Eğer bu tabaka olmasaydı, balık vücudundan içeri su girecek balığın
basınç dengesi bozulacak ve balık ölecektir. Balığın omurgası her canlıda olduğu gibi vücudun
dik durmasını sağlamaktan başka, yüzgeçler ile istemli hareket eden kasların bağlanmasını da
sağlayarak hareket etmeye yarar; kuyruğun son kısmını destekleyen yelpaze şeklindeki
kemiklerle sona erer.
Balıkların ağırlık merkezleri genellikle hava keseleri içinden geçer. Balıkta dengenin
bozulması halinde çift yüzgeçlerin çok küçük hareketleriyle balık yeniden dengeyi sağlayabilir
veya istediği pozisyonda durabilir. Çeşitli derinliklere uyum sağlama ise hava kesesindeki gazın
azaltılıp, çoğaltılmasıyla olasıdır. Balıkların diğer canlılara göre fazladan bir duyuları daha
vardır. Bunun aracılığı ile titreşimleri yarı hissedebilir ve yarı duyabilirler, yemlerinin yerini
veya düşmanlarının konumunu belirleyebilirler, su akıntılarının içerisinde yönlerini
bulabilirler ve suyun ısı ve basınç değişimlerini hissedebilirler. Yanal çizgi sayesinde
yakınındaki düşük frekanslı titreşimleri bile hissederler. Oldukça hassas olan duyu veya koku
alma organları sudaki kimyasalların hissedilmesine olanak sağlar ve bu şekilde yiyecek veya
diğer balıkları fark ederler. Balıklar soğukkanlı canlılardır, yani beden sıcaklıklarını bizim gibi
kontrol edemezler. Bu yüzden vücut sıcaklıklarının, içinde yaşadıkları suyun sıcaklığı ile aynı
olması gerekir. Aksi halde kısa zamanda ölürler. İllinois Üniversitesi'nde görevli bilim
adamları Antarktika'da donmuş sularda yaşayan balıklara rastlamış ve bunları
incelediklerinde bu hayvanların vücutlarında, vücut sıvılarının donmasını engelleyen bir
protein olduğunu keşfetmişlerdir. Balığın DNA'sına ayrıntılı bilgisi kodlanmış olan bu protein,
balığın vücudunu en soğuk sularda bile donmaya karşı korur. Kutup bölgelerinde yaşayan
balıklar, bu benzersiz koruma sayesinde, donmuş denizlerde yaşamlarını rahatlıkla sürdürür ve
bu dondurucu soğuktan etkilenmezler.-Peki kutuplarda yaşayan bu balıkların vücutlarında
antifriz görevi gören bu protein nasıl oluşmaktadır?-Donmayı engellemek amacı ile bir
proteinin tasarlanması ve bu proteini üretecek mekanizmayı balıkların vücutlarında kim
oluşturmuştur?Bu balıklardan, antifriz özelliği gösteren bu çok özel maddenin kimyasal
formülünü bulmaları ve kendi vücutlarında belli organları bunun üretimine ayırmış olmaları
tabi ki beklenemez. Bu proteinin yaratılması üstün bir aklın ürünüdür. Şüphesiz bu akıl ve
gücün sahibi her şey üzerinde hakim, sonsuz bilgi sahibi olan Allah'tır.Allah, yarattığı bu
harika canlılarla biz kullarına kudretinin ve ilminin sınırsızlığını göstermektedir.

Yukarı