Tuzlusu Akvaryumunun İhtiyacı Olan Katkılar

Tuzlusu akvaryumunun ne tip katkılara ihtiyacı bulunmaktadır.

Çoğu akvaryum sakini suya ekleyeceğiniz katkılara ihtiyaç duymaktadır. Kullanılma sonucu azalan maddeleri akvaryumunuzda bulunan canlıların ihtiyacına göre eklemeniz gerekmektedir.

 

CANLI:

SPS Kısa Polipli Sert Mercanlar, LPS Uzun Polipli Sert Mercanlar, Dev Clamler, Deri Mercanları, Polipler, Mushroom Türleri

KULLANDIKLARI KATKILAR VE FAYDALARI:

Kalsiyum: İskelet inşasında kullanılır.

Stronsiyum: İskelet inşasında kullanılır.

Magnezyum: Erken Kalsiyum Çökelmesini önlemede yardımcı olur.

İodin: Aşırı ışığa maruz kalmadan oluşacak zararı önlemede yardımcı olur.

Alkalinite: İskelet inşasına yardımcı olur. Ph ı tamponlar.

Eser Element: Enzimatik ve Fotosentetik reaksiyonları kolaylaştırır.

Vitamin: Sağlığı ve rengi korumada yardımcı olur ve biyolojik reaksiyonları kolaylaştırır.

 

CANLI:

Kabuklular ve Diğer Hareketli Omurgasızlar


KULLANDIKLARI KATKILAR VE FAYDALARI:

Kalsiyum: İskelet inşasında kullanılır.

Magnezyum: Erken Kalsiyum Çökelmesini önlemede yardımcı olur.

İodin: Canlının dış iskeletinin bir parçasıdır. Deri değiştirme sürecine yardımcı olur.

Alkalinite: Ph ı tamponlar.

Eser Element: Enzimatik reaksiyonları kolaylaştırır.

Vitamin: Sağlığı ve rengi korumada yardımcı olur ve biyolojik reaksiyonları kolaylaştırır.


CANLI:

Balıklar

KULLANDIKLARI KATKILAR VE FAYDALARI:

İodin: Sağlık bozulmalarını önlemede yardımcı olur. Örneğin; Guatr

Alkalinite: Ph ı tamponlar.

Vitamin: Sağlığı ve rengi korumada yardımcı olur ve biyolojik reaksiyonları kolaylaştırır.
 

 

Fırat ASLAN

Yukarı