Discus Akvaryumunda Zeolit Kullanımı

Zeolitin Akvaryuma faydası

Discus balık akvaryumumda zeolit subrat gereklimidir.tüm Canlılar gibi, balıklar da dısarı Metabolik Atik (sıvı ve kati) ÜRETİMİ yaparlar. Balıkların su içerisinde yaşamlarını devam ettirmelerine ragmen çok fazla sıvı salınımları (solungaçlardan çözünebilir gaz olarak amonyak olusumunu atarlar), sıvı kayıpları vardir. Bunun yanında, Univ ve Diğer organik artıkların da parçalanması sonucunda Akvaryum ortamında amonyak (NH3) bulunur. Amonyak balıklar için zehirlidir ve ölümcüldür. Bu toxitide balık türlerinden türlerine değişmekle beraber, Diskus amonyak toxititesine oldukça hassastır. Doğal ortamda, su hacmi balık Basina Akvaryum ortamına gore oldukça fazla oldugu için, amonyak konsantrasyonu da bu nedenle azdır. Bu yuzden, Akvaryum ortamındaki su hacmi dikkate ALINIR ise, amonyak Doğal ortamdakinden oldukça yuksek miktarda toksik değerlere ulaşır. Onun için Diskus, Yetişkin bir balık (10-15 cm) Basina 40-50Lt'lik su hacmi account ile Akvaryum ortamında yetiştirilir. Ve Amonyak zehirlenmelerinde acil olarak Akvaryum suyu değişimi / veya zeolit ??Kullanımı gerekmektedir. Amonyağın Yüksek sıcaklıklı ve Alkalin sularda toksik rate çok Daha fazladır. Asidik Sular ve düşük sıcaklıklarda ise amonyum (NH4 +) (asidik sularda bu formasyonu dönüşür) formuna dönüşerek balıklar (Diskus) için amonyaktan daha az Oranda zararlı bir hal alir. Amonyağın Matsuda'nın 0,1 mg / L'nin üstüne çıkması Diskus için tehlike sinyallerinin çalmaya başladığını gösterir. Aşağıdaki su sıcaklığı ve pH derecelerindeki suyunuzdaki ölçümlerde, amonyak Seviyesi bu oranlarda veya Daha yukarısında ise, Suya anında müdahale edilmesi gerekmektedir. Mutlaka suyunuzun% 40 -% 50 sini değiştirip (bu değişimde, su düzenleyicileri ile dinlenmiş su ya da iyi su kullanınız), yararlı Bakteri Kültürü (normal kullanımın iki kati oran ile) eklemelisiniz. Zeolit ??Kullanımı da etkili olacaktır. Ayni zamanda fazla oksijeni kısınız. Çunku amonyaktan yanmış olan solungaçlar, Asiri oksijenden Daha da fazla yanmasını önlemiş olursunuz. Ayrica Asiri oksijen suyunuzdaki pH değerini yukarı çıkartabileceği için ve Yüksek pH'ta zehirlenme Daha fazla olacağından kısılmalıdır pH 20 º C (mg / lt) 25 º C (mg / lt) 6.5 15.4 11.1 7.0 5.0 3.6 7.5 1.6 1.2 Not: Diskusun genelde 30 º C su sıcaklığında ve pH 6,5 bu oranların daha alt seviyesinde müdahale edilmesi gerektiğini göz ardi etmeyiniz beslendiği düşünülürse, derecede. Bu Değerler hat safhalar içindir, Diskus beslerken suyunuzdaki amonyak rate Sıfır olmalıdır. Dolayısıyla yukarıdaki anlatılanlar ışığında, akvaryumdaki en zehirli olan amonyağın bir sekilde Akvaryum ortamından uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu, bir döngü oluşturularak Akvaryum ortamından uzaklaştırılır. Bu döngüde en onemli rolu nitrosomanas (nitrosomanas sp.) Türü bakteriler oynar. Bu tur bakteriler anaerobik (havasız ortamda yaşayanlar) ve Aerobik (havalı ortamda yaşayanlar) olarak döngüde yer alırlar. Amonyak ortamda bulunduğunda bu tur bakteriler amonyağı Daha az zararlı olan nitrit (NO2) (Aerobik bakteriler sayesinde), nitriti Daha az zararlı olan nitrata (NO3) (Aerobik bakteriler sayesinde) çevirirler. Buna nitrifikasyon denir. Nitratın ise bir bölümü Bitkiler tarafından tüketilir ve Diğer bölümü de anaerobik bakteriler tarafından azot gazına dönüştürülerek Akvaryum ortamından Atılır. Buna denitrifikasyon denir. Nitratın hepsi Akvaryum ortamından atılamaz veya Bitkiler tarafından kullanılmaz. BUNU Click de rutin su değişimleri ile nitrat minimumda tutulur. Bu nitrojen döngüsü, Akvaryum ekosistemlerinde Filtreler ile sağlanır. Ancak Ne kadar büyük boy ve Mukemmel Filtreler de kullansanız, beli zaman içinde belli oranlarda MUTLAKA su değişimleri şarttır. Çunku Filtreler Ayni suyu Akvaryum ortamında Biyolojik ve Mekanik olarak Filtre ettiklerinden belirli bir süre sonra amonyak, nitrit ve nitrat oranlarında çoğalma olacaktır. Bunun için Biyolojik Filtre malzemelerinin 6 AYDA BİR temizlenerek Yeniden Biyolojik aktivitenin sağlanması, AYDA BİR Suya Bakteri Kültürü eklenip Bakteri kolonisinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Mekanik Filtre malzemelerinin ise diskusta hafta da bir değişmesi veya en Asagı AYDA BİR temizlenmesi gerekmektedir. Bu temizliği onun iki flitrasyon malzemesinde de Akvaryum suyundan Aldığınız bir kap Içinde yapmanızı ve met suyun bir kısmını tekrar akvaryuma dökmenizi öneririm. Çunku bu Filtre malzemelerine Oturan bakterilerin tekrar ortama dönmesine yardimci olup, Biyolojik aktivitenin sekteye uğramadan devam etmesini sağlarsınız. Böylece yeni Bakteri ilavesi ile daha Sağlıklı bir Biyolojik döngünün devamı sağlanır. Kesinlikle ve özellikle Biyolojik Filtre malzemelerini SOGUK ve Terkoz suyunda temizlemeyiniz. Bu durum Bakteri kolonisini öldürecek ve bu temizlikten sonra akvaryumunuzda amonyak patlaması olacaktır

 

Yukarı