Yavru Balıklar İçin Canlı Yem Infusoria

Yeni doğmuş akvaryum balıkları genelde ilk iki gün kadar kendi keselerindeki besini tüketirler, daha sonra yem yeme süreci başlar. Yavrular bu ilk günlerinde hızlı gelişim sürecinde oldukları için besin açısından kalorisi yüksek yeme ihtiyaç duyarlar, bu tür ihtiyaçları karşılamak için kendi imkanlarınızla canlı yemin mikro çeşidi sayılan Infusoria üretip yavru balıklarımıza verebiliriz.

Ciliate (infusoria) genel özellikleri ve kültürleri

Sub Regnum : Protozoa
Class : Ciliata (Infusoria) Kirpikliler
Sub Class :
1- Protociliata
2- Euciliata
3- Suctoria

Ciliate Genel ÖZELLİKLERİ:

Bir hücreli hayvanların en yüksek organizasyonlu grubunu teşkil ederler.

Vücutları oval, küre, silindir, vazo vs. gibi değişik şekillerde olup pelikula ile sarılmıştır. Bazıları üzerini örten zarın (pelikula) elastiki olması sebebi ile şekillerini değiştirebilir. Heterotrofturlar, bazıları bakteri, küçük birhücreliler ve çürümüş besinler ile geçinir. Bunlarda peristom bölgesindeki tüylerin hareketi ile ağza doğru bir su akımı oluşturulur. Tatlı sularda yaşayan türlerin ektoplazmasında ve belli yerlerde kontraktil kofullar vardır. Paramecium?da kontraktil koful etrafında daire şeklinde sıralanmış toplayıcı kanallar vardır.
Ciliatlar.da Protociliata hariç hepsinde eşeysel çoğalmaya benzetebileceğimiz konjugasyon görülür.

Infusaria(ciliate) terimi canlılar aleminin en küçük hayvancıklarını içerisine alan bir ifadedir. Esasında mikroskopik canlılardan oluşurlar. Bu sınıf içerisine giren canlı adetini burada ele almak mümkün değildir. Ayrı bir bilim kolu olup binlerce canlıyı içerir. Fakat her ne tür olursa olsun ( parazit ve hastalık yapanları hariç ) çoğunluğu yem olarak değerlidir.

Akvaryumculukta bazılarınca çok küçük zooplankton sınıfına giren ve infusaria olmayan canlılarda bu sınıf içerisinde yanlış olarak tanımlanır. Örneğin rotiferalar 200 ? 300 mikron büyüklüğünde bir zooplankton olmasına rağmen bir çok akvaryumcu tarafından yanlış olarak infusaria sınıfı içerisinde kabul edilir.

Akvaryum Balıkları İçin Önemi

Akvaryum balıkları üretiminde özellikle yumurtadan yeni çıkan yavruların beslenmesinde vazgeçilmeyecek olan bir canlı grubudur.

Yumurtadan çıkan akvaryum balıkları ilk iki üç gün için yem gereksinimi duymazlar. Bu sürede zarfında vücutlarında bulunan yumurta sarısını tüketerek gıda gereksinimlerini karşılarlar. İkinci günden itibaren ise yavrulara yem vermek gerekir. Bu dönemde balık yavrularının çoğunluğu ancak canlı yem ile beslenir. Bu aşamada infusaria ile beslenir.

Infusaria kültürü için yukarıdaki basit düzen kurulabilir. Bir dizi kavanozlar içerisinde üretilen infusarialar küçük bir akvaryumdan içerisinde yavru bulunan akvaryum ? a damla halinde su vererek bir sifon yardımı ile verilebilir. Yemlenen noktaya küçük bir ışık verilir ise larvalar planktonları görerek yiyebilir.
Ciliate Üretim Yöntemleri

Bu Yöntemleri 3 grupta toplayabiliriz.

I. İlk olarak devamlı üretim için iki adet kavanoz kullanılır. Kavanozlar 5 litrelik olabilir. Kavanozlar sıcaklığı 20 0 C yukarı olan ılık bir odada tutulmalıdır. İçerisi mümkün ise temiz bir havuz suyu ile doldurulur. Direkt güneş ışığı alan yere konulmayan kavanozlar aydınlık bir yerde bulunmalıdır. Su ile doldurulan kavanozlara aşağıdaki malzemeler ilave edilir;

a. Bir tutam kurutulmuş marul yaprağı
b. Biraz akvaryum balıkları toz yemi
c. Kuru muz kabuğunun dörtte biri
d. Havada kurutulmuş şalgamdan iki kesme şeker büyüklüğünde bir parça.

Bu kullanılan şalgam daha önce küpler halinde kesilerek kurutulur ve saklanırsa uzun süre bundan kullanılabilir. Konulmuş bulunan bu maddeler infusarialar için yem kaynağı oluşturacaklardır. Esasta infusarialar bu maddeleri direkt yem olarak kullanmazlar. Önce ortamda bakteriler oluşur ve bakteriler infusarialara yem olur.

Yapılan üretimde pek çok tür infusaria ürer. Bir gün sonra kavanozdaki suyun renginin bulanmaya, beyazımsı bir renk almaya başladığı görülür. Bu mikroskobik canlıların üremeye başladıklarının bir işaretidir. 3 ? 4 gün sonra suyun tekrar berraklaşmaya başladığı görülünce artık bu kavanozdan hasat yapılma zamanı gelmiştir ve bu su ile yavru balıklar beslenir.

Bu su mikroskop ile incelenirse binlerce canlının üremiş olduğu görülecektir. Kavanozdan her gün ince bir hotum ile yavru akvaryumuna bu su damlatılır. Her gün eksilen su tamamlanır ve 3 damla süt ile bir kibrit çöpü başı kadar yumurta sarısı ilave edilir ise bu kavanozlar yavruların diğer yemleri almaya başlayacakları 10 ? 15 güne kadar infusaria üretiminde kullanılabilir.

Eğer bir bozulma ve kokuşma izlenir ise bu kavanozdan yem verilmesi hemen kesilmelidir.

II. 250 cc su içine yada kaynatılmış süzülmüş havuz suyuna bir tutam yağsız süt tozu konulur. Bu ortama bir iki pipet dolusu paramecium eklenir. Kültür 22 0 C bir ortamda saklanırsa 5 ? 6 gün içinde kültür zenginleşir. Bu tip kültürler 2 haftada bir yenilenmelidirler. Ortamdaki su azalmaya başlayınca biraz daha süt tozu eklenirse kısa bir süre sonra canlılar çoğalır.

III. 0.5 g iyice kaynatılmış yumurta sarısı birkaç damla havuz suyuyla iyice karıştırılır. Bu karışım bulamaç haline getirilir. Üzerine hazırladığımız çözeltiden 500 cc eklenir. Bu karışım 2 gün bekletilir yada Chilomonas eklenir. Sonra hazırlanan kültüre Infusaria ( kirpililer ) aşılanabilir.

Çözeltini hazırlanışı ; Kimyasal maddeler kulanılacakıtr. Bunlar;

A Grubu BGrubu
NaCI 1.20 g NaH2PO4 28.81 g
KCI 0.03 g NaHPO4 125 g
NaHCO3 0.02 g

A grubundaki kimyasal maddeler 1 lt saf suda çözülür. Başka bir kapta B grubundaki kimyasal maddeler 1 lt saf suda çözünür.

B çözeltisinden 50 cc alınıp A çözeltisine karıştırılır. Bu yeni çözelti bir şişede saklanır. Çözelti kültürde kullanılacağı zaman 1 cc yeni çözelti için 10 cc damıtık su karıştırılır. Bu özet olarak şöyle ifade edilir;

A Çözeltisi + 50 cc B Çözeltisi = Saklanılacak Çözelti

1 cc Saklanan Çözelti + 10 cc Saf Su= Kültürde Kullanılan Çözelti

Infusarialar doğal sulardan da toplanabilir ise de emin bir yol değildir. Bu nedenle önerdiğimiz basit yollar izlenerek evde üretim yapmak sağlıklı bir yavru balık üretimi için gereklidir. Yukarıda açıkladığımız gibi infusariaların hasadı 3 ? 4 günden itibaren başlayabileceğine göre üretilen balıklardan yumurta alınmazdan 3 gün önce infusaria üretimine başlanılması ve yavrular çıktığının ikinci gününden itibaren verilmeye başlanılması lazımdır.

Bu neden üretime alınacak balık türünün yumurtadan çıkış ve yavrularının yem almaya başlamalarına bağlı olarak infusaria üretimine başlanılması planlanılmalıdır.

Yukarı