Afrika Cichlidleri Yaşam Bölgeleri

Afrika Cichlid Balıklarının Yaşadığı Göller

Malavi, Tanganyika, Victoria Gölleri ve Balıkları ; Akvaryumlarımızı süsleyen balık türlerinin en renklilerinden olan Cichlid türlerinin bir çoğu Afrika nın Malavi, Tanganyika ve Victoria Göllerinde yaşarlar.

Afrika cichlidlerinin binlerce değişik türü bulunmaktadır. En basit şekli ile 3 ana cichlid sınıfı bulunmaktadır:

 

1-)Otçullar

2-)Etçiller

3-)Her iki yönde beslenenler

 

Etçiller ya da diğer deyimle avcıların yüksek oranda hayvansal proteine ihtiyaçları vardır. Bunlara örnek olarak Hap veya daha fazla büyüyebilen açık su balıklarıdır. Otçullar, Mbuna birincil olarak alglerle beslenir. Bu iki grup arasındaki dengeyi sağlıyan pek çok balık türü bulunmaktadır. Bunlar peacok'lar ( tavus ) utaka ve tanganyikan kabuklularla beslenirler. Alg'leri yemelerine karşın aynı zamanda omurgasızlar ve böceklerlede beslenmek zorundadırlar.

 

Bu farklı grupları bir araya getirmek en az bir tür üzerinde zararlı sonuçlar doğurur. Örnek vericek olursak Dimidiochroms Compressiceps türündeki küçük balıkları avlayan bir Hap ile daha küçük olan ve beslenmelerinde otçul gıdalara ihtiyaç duyan Mbuna'ları bir araya getirirsek problemler ortaya çıkacaktır. Mbuna'ların doğal beslenme ihtiyaçlarına göre gıda verildiğinde Hap'lar açlıktan ölürler. Çünkü otçul besini sevmezler. Eğer Hap' ların besin ihtiyaçlarını sağlarsak çok hassas bağırsaklara sahip olan Mbuna'lar aşırı hayvansal protein alırlar ve Malawi Bload hastalığının ölümcül etkilerine dayanamazlar. Sonuç olarak çok fazla hayvansal proteine ihtiyacı olan cichlidler, otçul olanlarla kesinlikle biraraya konulmamalıdırlar.

 

Bazı Afrika Cichlidlerindeki başka önemli fark ise değişik su ortamlarına ihtiyaç duymalarıdır. Rift göllerindeki cichlidler, bu gölü çevreleyen akarsular ve deltalardan gelen cichlidlerl, örneğin Pelvicachhromis Pulcer gibi; bir araya kesinlikle getirilmemelidirler. Bu cichlidler akasru cichlidleri olarak bilinirler. Yaşam ortamları son derece Nötr olan 7.0 pH oranındaki tatlı sulardır. Malawi ve Victoria göllerindeki pH 7.4 ile 8.6 arasındadır. Aynı zamanda malawi gölü, Victoria gölü veya bu gölleri çevreleyen nehirlerdeki pH 7.8 ile 9.0 arasında olduğundan Tanganyika Gölü cichlidleri bahsettiğimiz ortamdaki cichlidler ile bir araya konulmamalıdır. Tanganyika cichlidleri dayanıklı balıklardır. Ancak pH oranlarını tolere edebilecekleri en düşük değerde tutmak gerekir. Sonuç olarak Malawi ve Victoria gölleri hariç hiçbir cichlidi farklı göllerden alarak bir araya getirilmemelidir.

 

Cichlidlerle ilgili en büyük problem yaratan olaylardan biri saldırgan tavırlarıdır. Cichlidler aynı türden olan diğer balıklara veya aynı morfolojiye sahip olanlara karşı çok saldırgandırlar. Bunun sebebi olarak aynı görüntüye sahip balıkların yakın akraba olmaları şeklinde nitelendirilebilir. Eğer yakın akraba iseler büyük bir olasılık ile aynı beslenme alışkanlıklarına sahiptirler.Çapraz döllenme yapabilirler ve çok eşli olan erkek için tehdit oluşturabilirler. Sonuç olarak cichlid tankınızdaki saldırganlıkları ve ölümleri engellemek için aynı cins ve renk olan balıkları bir araya koymayınız.

 

Aynı cinsten 2 farklı türe ait balıkların bir araya getirilmemesine bir sebepte çarpraz çiftleşmeleridir. Genel kural olarak aynı cinsten olan balıklar çapraz çiftleşme eğilimindedir. Bir türün erkeği ile diğer türün dişisini bir arada tuttuğunuzda bunu yapmış olursunuz.

 

AFRiKA CiCHLiDLERi

 

 

Tanganyika ve Malawi göllerinde yaşayan farklı türler ayrı ortamda yaşasalar bile benziyen yönleri vardır. Bunların başında ağız yapıları ve renkleri gelmektedir. Her iki türün erkek ve diğerleri bir arada tutulduklarında çarpraz birleşme gerçekleşir. Bunun sebebi türlerden birinin erkeği baskın hale geçer ve daha az baskın olan diğer türün erkeğinin dişisini kendi tarafına çeker. Bir cinsin erkeği ile diğer cinsin dişisini bir araya getirdiğinizde istenmiyen çarprazlaşmalar oluşur ve buda türlerin bozulmasına neden olur.

Malawi Gölü ve Balıkları Hakkında Bilgiler

Malavi güneydoğu Afrika'da bir ülke olup. Tanzanya, Mozambik ve Zambiya ile komşudur. Ülkenin doğusunda Malavi'nin en büyük gölü Malavi gölü bulunur. Malavi gölünün diğer bir adıda Nyasa'dır. Ve yüzölçümün beşte birini oluşturur.

 

Ülkenin yüz ölçümü 118.480 km² dir. Afrikanın 98. büyük ülkesidir. En son sayımda nüfusu 2005 yılında 12,884,000 dir. Başkenti Lilongwe dir.İklimi genel olarak tropikal iklimin tesiri altındadır. Hava sıcaklığı ortalama olarak temmuz ve ağustos aylarında 21°C ekim ayında ise 29°C?dir. Dolayısıyla en sıcak aylar ekim ve kasım aylarıdır. Aralıktan nisan ayına kadar yağışlar çoktur. Yüksek bölgelerde ise sıcaklık ve yağış farkları fazladır. Yıllık ortalama yağış miktarı yaklaşık 1150 milimetredir.

 

Para birimi Kwacha dır. İnternet alan adı: .mw dir.Telefon kodu: +265 dır.

Lilongwe Malavi'nin başkenti ve ikinci büyük şehridir. 2008 sayımlarına göre 866,272 nüfusu bulunmaktadır. Şehirde genel bir fakirlik söz konusudur ancak merkezde bir çok mağaza ve kafe mevcuttur.

Malavi gölü (Nyasa)

560 km uzunluğu, 80 km'ye varan genişliği (ortalama 50 km) ve 704 m'ye kadar olan derinliği olan bir göldür. Yüzölçümü 29.604 km²'dir bu gölde malavi balıkları yaşar ve malavi balıkları başka hiçbir yerde yaşamaz. Yaşının yaklaşık 20.000.000 yıl yaşı olduğu saptanmıştır.

Malavi Gölü, balık türlerinin zenginliği ile (yaklaşık 1500 tür) akvaryumculuk alanda çok ünlüdür. Renk bakımından çok görkemli olan birçok tür, akvaryumculuk alanda çok yaygındır. Bu balıklar, yumurtalarını ve yavrularını koruma amaçlı ağzında taşıyan Cichlid familyasına aittir. İlginç olan ise, bu familyadan Tilapia cinsinin besin amaçlı ihracatta işe yaramasıdır. Bu balıklar ekonomik amaçlı sadece Malavi Gölü'nün en güney kısmında avlanırlar. Balıkçılar oyma kayıklarla da bu balıkları otla ile avlasalar da bunların miktarı ticareti yapılabilecek düzeyde asla değildir.Hemen kıyıdan ağ sallama ile balıkçılık çok daha yaygındır ancak balıkların büyük olanları burada bulunmaz.

 

 

Malavi Gölü Su verileri

 

pH-: 7,8 - 8,5

 

GH: 4 - 6° dGH

 

KK: 6 - 8° dKH 

 

Micro Ölcümler

 

20°C 'de:210 - 285 Mikrosiemens/cm

 

Deniz YüzeyiSicakligi:24-29° Celsius

 

Derin nokta sicakligi: Ortlm. 22° Celsius

 

Görüs mesafesi: 20 Metreye kadar

Tanganyika Gölü ve Balıkları Hakkında Bilgiler

 

 

En Derin yeri 1433 metre'den fazla 

Su berraklığı 21 metre'den fazla

pH 8.6 - 9.5

Toplam su sertiliği 11 - 17 dH

Karbon sertiği 16 - 19 dH

Su yüzey sıcaklığı 24,4 - 29.5 derece arası

Derin su sıcaklığı 21.11 C

Su iletkenlik 20C 570-640 mic-Siemens/cm 

Kimyasal Bileşkesi Değeri

Katyon (meq/L) 7.30-7.46

Anyon (meq/L) 7.25-7.71

Na (sodium) (mg/L) 57-63.6

K (potassium) (mg/L) 18.0-35.5

Ca (calcium) (mg/L) 9.2-17.6

Mg (magnesium) (mg/L) 39.2-43.3

HCO3+CO3 (meq/L) 6.02-6.81

 

 

 

Doğu Afrika Yeryüzü Kırığı'nın (Büyük Rift Vadisi) batı kısmında yer alır ve bu kırığın duvarları, gölün sınırlarını oluşturur. Afrikanın en büyük yeryüzü kırığı gölü olup, aynı zamanda kıtanın en derin gölü ve en büyük 2. gölüdür. Göl, Afrikada'ki en büyük su miktarına sahip olup Dünya'da 2. sırada yer alır. Tanganika Gölü, kuzey-güney doğrultusunda 673 km lik bir mesafeye uzanırken, ortalama genişliği 50 km dir. Göl alanı 32.893 km² olup kıyı şeridi uzunlığı 1.828 Km'dir. Tanganika su yüzeyi olarak 782 m'lik rakımdadır. Orta kısmında derinlik 570 m'dir.En derin yeri 1.470 m ile kuzey kısmıdır. Yani bu kısmının tabanı deniz seviyesinin 688 m aşağısındadır. Gölün derin katmanlarındaki su, fosil su olarak adlandırılabilir. Tanganika'nın etki alanı 231.000 km²'yi kapsar. Kuzeyden bu göle açılan Ruzizi nehri, gölün başlıca su kaynağıdır. Diğer su kaynakları ise Lufubu ve Malagarasi'dir. Göl'den doğan tek akarsu ise Lukuga'dır. Tanganika, Kongo, Tanzanya, Zambia ve Brundi ülkeleri arasında yer alır. Kongo %45 ile ve Tanzanya %41 ile, Gölden en büyük payı alan ülkelerdir.

Tanganyika Gölü Cichlidleri ;

Tanganyika Gölü'nü cichlidleri üç  gruba ayrılır:

 

 

Kayalık sahillerde yaşayan Tanganyika cichlidler:

Gölün birçok kıyısı irili ufaklı çeşitli kayalar1a çevrilidir. Kayalık kesimlerde yengeçler, kabuklular, bir çeşit siyah midye ve bir kaç tür amfipot tipi omurgasız yaşamaktadır. Bitki hemen hemen bu bölgede yok gibidir. Bu ekolojik sistemde yaşayan balıklar dibi kumlu bölgelerdeki balıklardan daha renklidirler. Besinlerini ise daha çok böcek larvaları, yavru balıklar, kabuklular ve kayaların üzerindeki algler oluşturur. Bu cichlidlere örnek olarak; Eretmoduslar, Spathoduslar, Tanganicoduslar, Julidochromisler, Lamprologuslar, ve bütün Tropheus türleri yaşamaktadır.

 

 

Kumluk ve kayalık bölgelerde yaşayan Tanganyika cichlidler:

Gölün Tanzanya sahilleri kumluk ve çok az bir kesimi de kayalıktır. Bu bölgedeki cichlidlerin, bir çoğu parlak gümüşi, donuk sarı ve çok koyu duman rengine sahiptir. Derinlerde, 15-20 m. derinlikteki cichlidlerin rengi ise olağanüstü fosforik mavi tonlardadır. Kumları karıştırarak küçük böcekleri, salyangozları ve saz bitkilerini yerler. Bu bölgede yer yer bitki kümelerine de rastlanır. Tanzanya'nın güney sahil kıyılarında Vallisneria Spiralis deseserrulata adında suyun dışına kadar çıkabilen sazlar bulunur. Bu bölgenin cichlidlerine örnek olarak Ektoduslar, Cardioparnynx, Collochromisler, Ophtalmotilapialar, Cyathopharnynx ve Xenotilapiaları sayabiliriz.

Derin sularda yaşayan Tanganyika cichlidleri :

Gölün 60 m.'den sonrasında yoğun çamur kum birikimi ve binlerce boş salyangoz kabuğu bulunmaktadır. Genelde bu derinliklerde yaşayan cichlidlerin en iyi bilineni Trematocaralardır. Boyları 8-12 cm. kadar olur. Akvaryum dünyasında tanınmamışlardır. Gölün açıklarında yaşayan ve bir çeşit sardalya sürülerini takip eden, Bathybates, Hemibatesler ve dünyanın en iri cichlidi olan (yaklaşık 100 cm. ve 4-4.5 kg.) Boulengerochromis microlepis'tir. 100 m. derinlikte yaşayan bu balıklar yalnızca üremek için 4 ile 10 m. derinliğe gelerek kayalık-kumluk bölgelere yumurtalarını dökerler. Çeneleri güçlü kanin dişler içerir. Yırtıcı olduklarından karma akvaryumlarda tutulmazlar. 

 

Victoria Gölü ve Balıkları Hakkında Bilgi

Nil Nehrinin başlıca su kaynağını oluşturur. Büyük bölümü Tanzanya ve Uganda'da kalır; küçük bir bölümü Kenya'ya taşar. Toplam 68.800 km²'lik bir alanı kaplar. Orta Afrika'nın doğusunda yer alan ve beş ülkeye sınırı olan dünyanın ikinci büyük gölü Victoria cichlid ailesi olarak oldukça zengin ve alımlı balıklarıyla göz doldurur. Bu bölgede ikiyüzü aşkın türün olduğu belirlensede Nil Levreğinin "Lates niloticus" göle aşılanmasından sonra hızla bu türler ya çevre göllere kaçmış veya yok olmakla karşı karşıya kalmıştır.

Konum: Doğu Afrika'da, Kenya'nın batısında yer alır.         

 

Haritadaki konumu: Afrika         

Yüzölçümü: 236,040 km²         

Sınırları: toplam: 2,698 km         

Uzunluğu:240 km.  Genişliği:337 km.                           

Sınır komşuları: Demokratik Kongo Cumhuriyeti 765 km, Kenya 933 km, Ruanda 169 km, Sudan 435 km, Tanzanya 396 km

İklimi: Tropikal                           

Arazi yapısı: Çoğunlukla platolar ve dağ yamaçları yer alır.                     

Deniz seviyesinden yüksekliği:  1136 metre                        

En alçak noktası:Alber gölü 621 metre                           

En yüksek noktası: Margherita Zirvesi 5,110 m                        

Doğal kaynakları: Bakır, kobalt, hidro enerji, kireçtaşı, tuz, işlenebilir arazi                           

 

 

Göl Suyunun Özellikleri   

 

Ph sertliği   7,1-9,0

Gh   4-6º dGH

KH   6-8º dKH

Üst katman sıcaklığı   24ºC

En derin bölge sıcaklığı   22ºC

Görüş uzaklığı   8-10 metre   

Victoria Gölü Cichlid Balığı Türleri

Tür çeşidi diğer büyük göllere kıyasla nispeten daha renki ve küçüktür .

Haplochromis, Allochromis (cins) Astatoreochromis, Astatotilapia Haplochromis üzerinden (cins) Cyclopharynx, Enterochromis Haplochromis üzerinden (cins) Gaurochromis Haplochromis üzerinden (cins) Haplotilapia Haplochromis üzerinden (cins) Harpagochromis Haplochromis üzerinden (cins) Labrochromis ( Haplochromis of Haplochromis bir cins) Lipochromis (cins) Lithochromis, Macropleurodus, Neochromis, Oreochromis, Orthochromis, Paralabidochromis Haplochromis üzerinden (cins) Platytaeniodus, Prognathochromis Haplochromis üzerinden (cins) Psammochromis Haplochromis üzerinden (cins) Pseudocrenilabrus, Ptyochromis (subgenus Haplochromis of of Haplochromis) Pundamilia, Pyxichromis, Schwetzochromis, Tilapia, Thoracochromis (cins) Xystichromis Haplochromis üzerinden (cins) ve Yssichromis Haplochromis üzerinden (cins) 

Yukarı