Deniz Biyolojik Terimleri -J

J [son güncelleme 13 Mart 2008]
JAW LENGTH [çene boyu] Üst ya da altçenenin ön ucundan arka ucuna olan mesafe.
JAWED VERTEBRATES [çeneliağızlılar] ® Gnathostomata.
JELLYFISH [deniz anası, medüz] ® Medusae (denizanaları). 
JELLYFISHES [denizanaları, medüzler] 1- ® Medusae (denizanaları).
JELLYFISHES [gerçekmedüzler] 2- ® Scyphozoa.
JETTY (BREAKWATER, MOLE) [dalgakıran] Liman ya da koyu dalga etkisinden korumak için oluşturulmuş yapı.
JEWEL LANTERNFISH [ışıldak balığı] ® Lampanyctus crocodilus.
JIGGER [palanga] ® Tackle.
JOHN DORY (SAINT PETER'S FISH) [dülger balığı, dikenlidülger, dikenlipeygamber balığı, peygamber balığı, güneş balığı] ® Zeus faber.
JOINT [eklem] İki parçanın ayrılma ya ba birleşme kısmı.
JOINTED [eklemli].
JORDAN'S LAW [Jordan kuralı] ® Jordan's Rule.
JORDAN'S RULE (JORDAN'S LAW) [Jordan kuralı] Balıklar soğuk ortamda sıcak ortama göre daha çok omur geliştirir.
JULIAN CALENDAR [Julia takvimi] Gregor takvimi oluşturulurken 4 Ekim 1582?ye 10 günün eklendiği takvimin adı. ® Gregorian calendar (Gregor takvimi).
JUMBO [jumbo] Ticari balıklardan en iri olanına verilen lakap.
JURA [jura] Bir zamanlamaya göre Triyas ile Tebeşir devri arasındaki 150-110 milyon yıl öncesi, bir dieğrinde 195-135 miyon yıl öncesi ya da bir başka zamanlamaya göre ise de 210-240 milyon yıl öncesi dönem. Dinzorlar evresi.
JURASSIC AGE [jura çaği] ® Jura.
JURY [jüri] Sınav ve sınıflandırma işiyle görevlendirilmiş kişlerden oluşan komisyon.
JUV. (abbrev) [juvenil] ® Juvenile.
JUVENILE [juvenil] Genç, olgunlaşmamış, erin olmayan birey. Erin balığa benzeyen fakat cins olgunluğa ulaşmamış genç balık.
 

Yukarı