Geophagus Crassilabris

Latince Adı: Geophagus crassilabris 

 

Coğrafik Kökeni: Doğu Panama ve Batı Kolombiya. 

 

Yaşam Alanı: Çamurlu ve tortulu tabanlar. 

 

Beslenme Biçimi: Hem etçil Hem otçul (Omnivor) 

 

Davranış Biçimi: Orta derecede agresif. 

 

Kendi Türlerine Davranışı: Orta derecede agresif. 

 

Yüzme Seviyesi: Taban - Orta 

 

Cinsiyet Ayrımı: Erkekler genel olarak daha renklidir ve yüzgeç uzantıları daha uzundur. Dişiler daha küçük boya ulaşır. 

 

Üreme: Dişi ağızda kuluçka yapar. 

 

Sıcaklık: 25°C - 30°C 

 

En Fazla Büyüdüğü Boy: 20 cm. 

 

En Az Akvaryum Hacmi: 200 litre (bir çift için) 

 

Su Sertliği: 8 - 12 °dH 

 

pH: 7.0 - 7.6 

 

Zorluk Seviyesi: 3 

 

Genel Yorum: Amazon nehir sistemi dışında bulunan tek Geophagine ve ayrıca hem Orta Amerika hem de Güney Amerika'da bulunan birkaç çiklit türünden biridir. Diğer toprakyiyen türleri gibi ince kum isterler. Nitrata fazla töleranslı olmadıklarından sık ve düzenli su değişimi gerektirirler. Erkekler arası agresiflik sorun çıkarabilir.

Yukarı